PL EN

Mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia w VAT

21.04.2017

Chcielibyśmy krótko skomentować najnowsze doniesienia i praktyczne skutki związane z rozszerzeniem stosowania mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia w VAT o transakcje, których przedmiotem są niektóre usługi budowlane.

Zmiana przepisów ustawy o VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT, które m.in. rozszerzają zakres zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) o niektóre usługi dotyczące robót budowlanych.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów, obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy usług budowlanych, ale tylko w sytuacji gdy usługi te są wskazane w załączniku do ustawy oraz świadczone są przez podwykonawcę.

Wątpliwości związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów

W praktyce, stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych wywołuje wiele problemów. Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia dotyczące praktyki stosowania znowelizowanych przepisów, które budzą najwięcej wątpliwości.

Jak możemy pomóc?

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych. Liczne wątpliwości wynikają nie tylko z samego brzmienia znowelizowanych przepisów, ale również z braku utrwalonej praktyki. Opublikowane w tym zakresie objaśnienia Ministerstwa Finansów z 17 marca 2017 r. nie rozstrzygają jednoznacznie wszystkich problemów, a co więcej, powodują dalsze wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe proponujemy nasze wsparcie, które może obejmować m.in.:

W przypadku gdyby napotkali Państwo jakikolwiek problem w zakresie rozliczania VAT od usług budowlanych – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt:

Piotr Litwin, Partner e-mail: Piotr.Litwin@enodo.pl

Zapraszamy do dyskusji

Enodo na Linked In

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone