PL EN

Artur Klęsk

Artur jest ekonomistą i jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie cen transferowych w Polsce. Specjalizuje się też w dziedzinie efektywnego podatkowo zarzadzania łańcuchem dostaw (m.in. w aspekcie międzynarodowych ekspansji  oraz restrukturyzacji działalności – włączając w to efektywne podatkowo planowanie transakcji wewnątrzgrupowych). Oraz zarządzania efektywnością funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe

Artur posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich grup kapitałowych i międzynarodowych korporacji obejmujące zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty.

W trakcie swojej kariery zawodowej pracował ponad 9 lat w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie specjalizował się w dziedzinie cen transferowych (od 2004 r. na stanowisku Managera). W okresie od listopada 2006 do lipca 2007 roku pracował na stanowisku Managera w biurze Ernst & Young AG w Monachium, gdzie zarządzał projektami w zakresie cen transferowych dla międzynarodowych grup kapitałowych prowadzących działalność na terenie Niemiec (głównie z USA).

W latach 2007 – 2011 kierował praktyką cen transferowych w Accreo Taxand – polskiej spółce wchodzącej w skład sieci Taxand. Był również członkiem tzw. zespołu koordynującego wyodrębnionego w ramach Globalnej Praktyki Cen Transferowych sieci Taxand. W latach 2010 oraz 2011, dwukrotnie z rzędu, Praktyka Cen Transferowych kierowana przez Artura została uznana przez prestiżowe wydawnictwo branżowe – International Tax Review za najlepszą w Polsce firmę doradztwa w zakresie cen transferowych uzyskując tytuł „Poland Transfer Pricing Firm of the Year", przyznany w trakcie międzynarodowej gali ITR Annual European Tax Awards w Londynie w 2010 i 2011.

Zakres jego doświadczenia obejmuje m.in.:

Zakres jego doświadczenia obejmuje również prowadzenie projektów z zakresu optymalizacji efektywności funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych (w tym m.in. działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności oraz ograniczenie kosztów działania obszaru podatkowego, poprawę jakości danych, ograniczenie czaso- i pracochłonności procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi oraz ilością przygotowywanych danych i dokumentów).

Specjalizacja branżowa

Artur posiada głębokie doświadczenie w kilku sektorach branżowych, włączając w to: branżę energetyczną, sektor budowlany, infrastrukturę kolejową i drogową, transport i logistykę, nieruchomości komercyjne i działalność deweloperską, FMCG, branżę alkoholową oraz telekomunikacyjną.

Wykłady i publikacje

Artur cyklicznie prowadzi wykłady dotyczące problematyki cen transferowych zarówno w Polsce (np. w ramach konferencji organizowanych przez Institute for International Research), jak również za granicą (np. ostatnio dla VDMA [Niemieckiej Federacji Producentów Maszyn i Urządzeń] we Frankfurcie).

Artur jest również autorem wypowiedzi i artykułów prasowych na temat zagadnień dotyczących cen transferowych zarówno w prasie krajowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Harward Business Review) oraz zagranicznej (International Tax Review, Euromoney). Jest również współautorem globalnego przewodnika dotyczącego cen transferowych opracowanego przez sieć Taxand we współpracy z International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), jak również współautorem komentarza sieci Taxand do publicznego zapytania OECD dotyczącego zmian do „Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych".

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone