PL EN
Kontakt

Artur Klęsk
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Ceny transferowe

Ceny transferowe wymieniane są przez osoby decyzyjne w grupach kapitałowych jako jeden z najistotniejszych elementów ryzyka w obszarze podatków.

W Enodo Advisors rozumiemy, że zagadnienie cen transferowych powinno być niewątpliwie rozważane z perspektywy zarządzania ryzykiem, dlatego oferujemy przygotowanie obligatoryjnych dokumentacji cen transferowych zgodnych z wymogami art. 9a Ustawy CIT i art. 25a Ustawy PIT (więcej)

Najważniejsze obszary działania naszego zespołu cen transferowych / zdobyte doświadczenia

Polityka cen transferowych Projektowanie i implementacja bezpiecznej podatkowo polityki cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych Przygotowywanie oraz optymalizacja istniejącej dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami krajowymi jak również dostosowanie grupowych dokumentacji typu Masterfile do potrzeb i wymagań krajowych
Analizy rynkowego poziomu rozliczeń Analizy, których celem jest ustalenie, wycena lub weryfikacja charakteru rynkowego obciążeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Analizy usług wewnątrzgrupowych Analizy obejmują m.in. usługi wewnątrz grupy kapitałowej, w tym struktury alokacji kosztów. Ponadto wspieramy w opracowaniu dokumentacji na potrzeby traktowania usług wewnątrzgrupowych jako kosztów dla celów podatkowych
Ocena działań restrukturyzacyjnych Ocena dokonywana jest z m.in. z perspektywy potencjalnego opodatkowania lub obciążeń z tytułu przeniesienia wartości niematerialnych, tzw. potencjału zysku lub innych elementów posiadających wartość (w oparciu o Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych)
Transakcje dotyczące dóbr materialnych i niematerialnych Wspieramy w planowaniu, wyborze metod i wycenie rynkowego poziomu obciążeń w odniesieniu do tych transakcji
Permanent Establishment Zajmujemy się tematyką przypisywania zysków do tzw. zakładów (z ang. Permanent Establishment)
Porozumienia cenowe Wspieramy w razie wniosku o zawarcie tzw. porozumienia cenowego
Doradztwo podczas sporów Doradzamy podczas sporów z administracją podatkową – wspieramy w trakcie kontroli i postępowań podatkowych

Zagadnienie cen transferowych ma charakter międzynarodowy. Dlatego w trakcie naszej pracy uwzględniamy Wytyczne OECD w Zakresie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych i Administracji Podatkowych. Jednocześnie bierzemy pod uwagę podejście do zagadnień cen transferowych prezentowane przez administrację podatkową w Polsce i w innych krajach, w których siedzibę mają strony transakcji w ramach grupy.

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone