PL EN

dr Hanna Filipczyk

Hanna jest prawnikiem, specjalizuje się w zagadnieniach ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i skarbowej, postępowania przed sądami administracyjnymi (litigation). Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej (włącznie z etapem sądowym). Posiada tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 10017).

Decyzją Premiera RP od listopada 2014 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy „Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego".

Wykładowca na kierunku "doradztwo podatkowe" Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie zdobywała w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki (Arthur Andersen, Ernst & Young w latach 2001-2005) i Accreo Taxand (gdzie pracowała w latach 2006-2011).

Reprezentowała Klientów w sporach dotyczących m.in.:

Wspierała również Klientów w sporach dotyczących środków pomocowych UE – na etapie ich przyznawania i rozliczania.

Współreferowała propozycje zmian legislacyjnych w dziedzinie podatków przed Nadzwyczajną Komisją Sejmową „Przyjazne Państwo", a także koordynowała prace nad sporządzeniem projektów nowelizacji (na zlecenie Komisji).

W okresie od kwietnia do września 2013 r., od maja do sierpnia 2014 r. i od czerwca do sierpnia 2015 r. prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Publikacje

Autorka monografii „Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka" (Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011), "Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego" (Wolters Kluwer, Warszawa 2013) i komentarza do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2015); współautorka kilku innych książek i komentarzy.

Autorka kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej w prasie fachowej (Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Jurysdykcja Podatkowa, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki, Glosa, Toruński Rocznik Podatkowy, Biuletyn KIDP Doradca Podatkowy) i codziennej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), a także w periodykach filozoficznych (Kwartalnik Filozoficzny, Przegląd Filozoficzny). Recenzent "Przeglądu Podatkowego" i "Studia Iuridica Toruniensia". Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (International Fiscal Association, Polish Branch).

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone