PL EN

Hubert Cichoń

Hubert jest prawnikiem i jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie międzynarodowego opodatkowania oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych implikacji podatkowych zarówno dla spółek jak i osób fizycznych.

Hubert ukończył aplikację radcowską i od 2005r. jest radcą prawnym i członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Hubert posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym . Karierę zawodową rozpoczął w 1998r. w dziale doradztwa podatkowego firmy Arthur Andersen. W 2000r. Dołączył do zespołu podatkowego firmy Deloitte. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, do roku 2013, współpracował z działem doradztwa podatkowego Deloitte prowadząc indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, planowaniu podatkowym i prowadzeniu przeglądów podatkowych. Jest ekspertem w zakresie podatków dochodowych.

Posiada bogate praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wprowadzaniu optymalnych z podatkowego i prawnego punktu widzenia modeli prowadzenia działalności gospodarczej w różnych sektorach rynku, m.in. dla firm farmaceutycznych, produkcyjnych, czy działających w sektorach FMCG oraz nieruchomości. Jego klientami byli zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i międzynarodowe koncerny działające w skali globalnej.

Doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego

W zakresie doradztwa transakcyjnego Hubert zarządzał licznymi projektami due diligence podatkowych zarówno dla funduszy private equity jak i międzynarodowych koncernów, w tym z branży farmaceutycznej, FMCG i energetycznej. Doradzał przy strukturyzacji transakcji prywatnych, począwszy od opracowania koncepcji akwizycyjnych, poprzez opiniowanie szczegółowych aspektów podatkowych, kończąc na pomocy w implementacji rozwiązań optymalizacyjnych i koordynacji zagranicznych doradców podatkowych.

Projekty restrukturyzacyjne i optymalizacyjne

Hubert był autorem koncepcji licznych projektów restrukturyzacyjnych i jednocześnie osobą odpowiedzialną za ich wdrożenie zarówno dla polskich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych koncernów – głównie optymalizacja efektywnej stawki podatkowej, optymalizacja transakcji kapitałowych.

Wykłady i publikacje

Hubert jest współautorem książki „Podatki 2013”, wydawnictwo Wolters Kluwers Polska SA, Warszawa 2013 poświęconej bieżącym regulacjom podatkowym i praktyce władz skarbowych i sądów administracyjnych.

Jest także autorem licznych publikacji na tematy podatkowe zarówno w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), jak i fachowych periodykach podatkowych (Przegląd Podatkowy) oraz prelegentem na licznych seminariach, organizowanych m.in. przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Wiadomości Handlowe.

Hubert prowadził również liczne szkolenia, wykłady i warsztaty dotyczące podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień charakterystycznych dla sektorów farmaceutycznego i FMCG.

Współpracuje jako wykładowca z SGH.

 
Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone