PL EN

Izabela Ścierska-Kulma

Izabela jest z wykształcenia ekonomistką oraz filozofem. Od 2009 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Jako doświadczony konsultant i menager realizowała i nadzorowała liczne projekty zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych. Jej główną specjalizacją jest bieżące doradztwo podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Izabela posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Przez 9 lat pracownik działu doradztwa podatkowego Deloitte, również na stanowisku managera. Manager w Enodo Advisors od początku września 2014 roku.

Izabela prowadziła i koordynowała m.in. następujące rodzaje projektów:

Dodatkowo, Izabela posiada doświadczenie w zakresie identyfikacji obszarów potencjalnej optymalizacji bieżących rozliczeń podatkowych w obszarze CIT, VAT i PIT, a także w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w tych obszarach.

Specjalizacja branżowa

Izabela posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej i medycznej, produkcyjnej oraz FMCG.

Wykłady i publikacje

Autorka artykułów i publikacji o tematyce podatkowej i prelegentka na wielu szkoleniach i prezentacjach dotyczących m.in. zagadnień podatkowych w branży farmaceutycznej oraz FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych podejmowanych przez podmioty z tych branż.

 

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone