PL EN

Kontakt

Enodo Advisors Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111 (Saski Point, I p.)
00-102 Warszawa

Tel. +48 22 223 13 07
Fax: +48 22 223 13 06

e-mail: office@enodo.pl
www.enodo.pl

Dane rejestrowe:
Enodo Advisors Sp. z o.o. - Spółka doradztwa podatkowego, ul. Marszałkowska 111, Saski Point I p., 00-102 Warszawa, NIP: 521-361-44-73, kapitał zakładowy: 20.000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS:0000394008

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone