PL EN

Maciej Grzymała

Maciej jest ekonomistą i jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie międzynarodowego opodatkowania oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych implikacji podatkowych zarówno dla spółek jak i osób fizycznych. Posiada tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego (nr wpisu 09880).

Doświadczenie zawodowe

Maciej posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla międzynarodowych korporacji i polskich przedsiębiorców.

W trakcie swojej kariery pracował ponad 8 lat w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki (Dział Podatkowy – Zespół Transaction Tax oraz Dział Audytu – Zespół Tax Assurance and Risk Assessment Services). Od 2005 na stanowisku Senior managera w Ernst & Young. Od 2006 roku do stycznia 2012 współpracował z Accreo Taxand – polską spółką wchodzącą w skład sieci Taxand, gdzie kierował zespołem specjalizującym się w doradztwie transakcyjnym i optymalizacjach podatkowych.

Doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego

W zakresie doradztwa transakcyjnego Maciej zarządzał licznymi projektami due diligence podatkowych (w ramach E&Y i sieci Taxand) zarówno dla funduszy private equity jak i międzynarodowych koncernów, w tym z branży energetycznej i telekomunikacji. Doradzał przy strukturyzacji transakcji prywatnych, począwszy od opracowania koncepcji akwizycyjnych, poprzez opiniowanie szczegółowych aspektów podatkowych, kończąc na pomocy w implementacji rozwiązań optymalizacyjnych i koordynacji zagranicznych doradców podatkowych.

Projekty restrukturyzacyjne i optymalizacyjne

Maciej był odpowiedzialny za liczne projekty restrukturyzacyjne zarówno dla polskich przedsiębiorstw jak i międzynarodowych koncernów – głównie projekty optymalizacyjne (optymalizacja efektywnej stawki podatkowej, optymalizacja transakcji kapitałowych), w tym m.in.:

Maciej prowadził także projekty optymalizacyjne w zakresie podatku od nieruchomości (analiza majątku przedsiębiorstw oraz kwantyfikacja ryzyka i możliwości optymalizacyjnych), oraz projekty ocen pozycji podatkowej (w tym kwantyfikacja ryzyk podatkowych) przedsiębiorstw dla potrzeb prezentacji w zarządczych sprawozdaniach finansowych.

Wykłady i publikacje

Maciej jest współautorem książki „Międzynarodowe Planowanie Podatkowe" (pod redakcją Ł. Ziółka, wyd. Difin), artykułów specjalistycznych (Jurysdykcja Podatkowa, International Tax Review) o tematyce związanej opodatkowaniem podatkiem dochodowym operacji restrukturyzacyjnych.

Jest także autorem artykułów prasowych oraz licznych wypowiedzi eksperckich w tematyce optymalizacji podatku dochodowego w biznesowych dziennikach (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), oraz prelegentem na konferencjach dotyczących podatkowych aspektów transakcji, fuzji i przejęć, optymalizacji podatkowych.

 
Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone