PL EN
Kontakt

Maciej Grzymała
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Przejęcia, Łączenia, Zbycia

Aspekt podatkowy w transakcjach M&A

W wielu przypadkach akwizycje, najczęściej te realizowane przez inwestorów branżowych, są początkiem głębszych restrukturyzacji dotyczących zarówno podmiotów przejętych, jak i innych spółek z grupy. Odpowiednio wczesne planowanie podatkowe (strukturyzacja podatkowa akwizycji, uszczegółowione due diligence) pozwala na obniżenie podatkowych kosztów planowanych transakcji i osiągnięcie w tym zakresie materialnych efektów, zaplanowanie przyszłych przepływów wewnątrzgrupowych, czy też lepszą ocenę atrakcyjności przejęcia. Często jednak aspekt podatkowy ograniczony jest do „klasycznego" podatkowego due diligence i dokonania nabycia przez grupowy podmiot holdingowy.

Nasze podejście

Uważamy, że zindywidualizowana, pogłębiona analiza podatkowa pozwala na istotne ograniczenie ryzyka podatkowego, jakie często pociągają za sobą tego rodzaju operacje gospodarcze i osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i biznesowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w podatkowym doradztwie transakcyjnym. Odbiorcami naszych usług są zarówno inwestorzy finansowi (podatkowe doradztwo transakcyjne dla funduszy private equity), inwestorzy branżowi (asysta podatkowa przy przejęciach polskich spółek z branży), jak i polscy przedsiębiorcy dokonujący zbycia udziałów lub emisji akcji na rzecz inwestorów zewnętrznych. Naszym klientom (z reguły nie będącym specjalistami podatkowymi, lecz finansistami czy przedsiębiorcami) pomagamy podjąć bardziej świadomą decyzję co do zakresu potrzebnej analizy podatkowej i - zamiast „standardowego produktu" - jesteśmy w stanie zaproponować usługę zindywidualizowaną.

Inwestorom dostarczamy:

Sprzedającym bądź poszukującym Inwestora pomagamy m.in. w:

Oferujemy również standardowe transakcyjne usługi podatkowe jak:

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone