PL EN
Kontakt

Piotr Litwin
Partner
WYŚLIJ EMAIL

dr Hanna Filipczyk
Of Counsel
WYŚLIJ EMAIL

Postępowania podatkowe oraz sądowe

Sprawy sporne

Pomoc w postępowaniach w sprawach podatkowych prowadzonych przez organy administracji i sądy administracyjne to stały element w naszej działalności. Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, jak również przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Możemy pochwalić się bardzo dobrą skutecznością w prowadzonych sporach, z których większość zakończyła się wygraną naszych Klientów. Chętnie jednak mierzymy się ze sprawami szczególnie wymagającymi, w których o sukces niełatwo. Każdą ze spraw zajmujemy się z pełnym zaangażowaniem.

Nasze doświadczenie

Członkowie zespołu Enodo Advisors reprezentowali Klientów w sporach dotyczących m.in.:

Jak pomagamy w sporach z administracją?

Bardzo dobra skuteczność w prowadzonych sporach jest m.in. pochodną naszego podejścia do postępowań, które opiera się na naczelnej zasadzie indywidualnego traktowania każdego Klienta i jego problemów. Staramy się wspomagać Klientów w sporze od możliwie najwcześniejszego etapu (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa), tak aby na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości i przedstawić dowody na poparcie stanowiska Klienta. Poszukujemy możliwości uniknięcia sporu lub rozstrzygnięcia go na możliwie wczesnym etapie postępowania. Rzetelnie informujemy Klientów o szansach wygrania sprawy. Na każdym etapie sporu bardzo blisko współpracujemy z Klientem, uwzględniając jego oczekiwania i konsultując wszelkie kroki podejmowane w postępowaniu. Prowadzimy postępowania w oparciu o strategię z góry uwzględniającą dalszy możliwy rozwój sporu, jednakże reagujemy elastycznie na wszelkie zmiany w trakcie postępowania.

W zakresie, w jakim jest to możliwe budujemy otwartą i szczerą relację z przedstawicielami władz skarbowych, przyczyniając się do wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. Wiemy, że dobre robocze stosunki z urzędnikami mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron toczonego sporu. Pamiętamy także, że nasz Klient będzie utrzymywał z administracją podatkową kontakty w bieżących sprawach również po zakończeniu sporu.

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone