PL EN

Punkt widzenia

07.01.2016

Rola interpretacji podatkowych wyraźnie maleje. Tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni otrzymaliśmy szereg wezwań do uzupełnienia opisów stanów faktycznych we wnioskach o wydanie interpretacji składanych w imieniu naszych klientów. Można byłoby uznać to za zbieg okoliczności, gdyby nie łącząca wszystkie te sprawy kwestia zasadnicza – prośby o uzupełnienie są bezzasadne.

22.12.2015

Organy podatkowe zmieniają z urzędu niekorzystne interpretacje dotyczące nieodpłatnych świadczeń dla pracowników (np. wyżywienia podczas imprez integracyjnych i szkoleń). Co ciekawe, wydaje się, że nie dotyczy to wyżywienia podczas podróży służbowej.

24.11.2015

Od dłuższego czasu kwestia podatkowego rozliczenia przychodu z tytułu refaktur mediów przy najmie budzi wątpliwości. Czy biorąc pod uwagę te wątpliwości można jednoznacznie ustalić jak te refaktury rozliczać? Spróbujmy.

12.11.2015

Obiad w restauracji w czasie spotkania z kontrahentem, wydatki na drobny poczęstunek, napoje lub lampkę wina uznawane były przez długi okres czasu przez organy podatkowe za podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Do dziś wielu podatników podchodzi do tej kwestii bardzo ostrożnie. Biorąc jednak pod uwagę dzisiejszą linię orzeczniczą i interpretacyjną – można do takich kosztów podejść odważniej. Czy to oznacza koniec problemów z reprezentacją?

03.11.2015

Dnia 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie liczne zmiany w Ordynacji podatkowej, dokonane m.in. ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw („nowelizacja”). Nowelizacja, jak wskazuje uzasadnienie jej projektu, ma na celu zracjonalizowanie i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Stanowi także kolejny krok na drodze informatyzacji relacji między administracją podatkową a podatnikami.

01.12.2014

Kilka tygodni temu Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ) ujawniło obszerny zbiór dokumentów wskazujących na korzystne traktowanie podatkowe udzielone licznym przedsiębiorcom przez luksemburską administrację podatkową w latach 2002-2010. Sprawa ta odbiła się szerokim echem w europejskich mediach.

Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone