PL EN

Rozwiązania podatkowe

21.04.2017

Chcielibyśmy krótko skomentować najnowsze doniesienia i praktyczne skutki związane z rozszerzeniem stosowania mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia w VAT o transakcje, których przedmiotem są niektóre usługi budowlane.

21.03.2017

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która właśnie weszła w życie, w założeniu uwalnia podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od konieczności samodzielnego sporządzania zeznania podatkowego oraz umożliwia podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania.

20.03.2017

Jak wynika ze sprawozdania rocznego Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów, rok 2016 minął pod znakiem wzmożonych kontroli skarbowych. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rozwoju i Finansów jednym z priorytetów kontroli skarbowych były ceny transferowe. W wyniku przeprowadzonych w 2016 roku kontroli organy podatkowe skorygowały dochody podatników na kwotę 657,4 mln zł.

01.03.2017

Sejm uchwalił na ostatnim lutowym posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. i zakłada, że podatnicy będą mogli skorzystać ze znacznych ułatwień w rozliczeniu z fiskusem już w odniesieniu do rozliczeń składanych za 2016 r.

28.02.2017

Przypominamy, że od dnia 1 marca 2017 roku, dotychczasowa struktura podatkowo-skarbowo-celna zostaje zastąpiona jedną, łączną strukturą, tj. Krajową Administracją Skarbową.

28.02.2017

W ramach uszczelniania systemu podatkowego, walki z szarą strefą oraz wyłudzeniami podatkowymi, zwłaszcza w obszarze VAT, Sejm uchwalił na swoim ostatnim posiedzeniu ustawę nowelizująca kodeks karny oraz inne ustawy, wprowadzając nowe zasady dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej. Zmiany umożliwią zabieranie majątków pochodzących z przestępstwa (w tym podatkowego) i w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, pozwolą skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością. Zdaniem Ministerstwa, do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę także prawo unijne.

30.05.2016

W poniedziałkowych wydaniach Rzeczpospolitej ukazują się artykułu w zakresie zmian w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych. Autorami publikacji są Eksperci Enodo Advisors. Poniżej prezentujemy archiwum opublikowanych materiałów.

09.12.2015

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw („nowelizacja”) wprowadza szereg zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Część z nich ma na celu nadanie większego znaczenia interpretacjom ogólnym.

07.05.2015

27 kwietnia 2015 roku opublikowany został projekt rządowych zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dokumentacji cen transferowych. Zmiany te mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

31.03.2015

W wielu firmach, szczególnie dużych i średnich, funkcjonują programy motywacyjne. W ramach tych programów kluczowi pracownicy, przeważnie średniego i wyższego szczebla, mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w różnych formach.

Czasami wartość takiego dodatkowego wynagrodzenia zależy od kondycji finansowej zatrudniającej ich spółki, bądź grupy kapitałowej, do której należy ich pracodawca. W szczególności wartość ta zależeć może od wartości instrumentu pochodnego opartego np. na wyniku firmy czy wartości jej akcji. Niewielu podatników zna jednak właściwe zasady opodatkowania tego rodzaju świadczeń.

26.03.2015

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na podatkowe aspekty związane z określaniem terminu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług budowlanych i budowlano-montażowych. W szczególności chcielibyśmy poinformować o istotnej zmianie podejścia organów podatkowych do sposobu określania terminu powstawania obowiązku podatkowego w VAT oraz przedstawić praktyczne konsekwencje związane z tą zmianą.

12.03.2015

W ostatnich latach spółka komandytowo-akcyjna (SKA) stała się popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Swoją popularność SKA zawdzięczała zwłaszcza specyficznemu statusowi podatkowemu, który pozwalał na odroczenie, a przy bardziej rozbudowanych konstrukcjach – na całkowite uniknięcie opodatkowania podatkiem dochodowym zysku SKA przypadającego na akcjonariuszy.

Zmiana ustawodawcza dokonana (zasadniczo) z mocą od 2014 r. – poddanie SKA opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – nie dezaktualizuje wielu problemów interpretacyjnych związanych z funkcjonowaniem SKA, a zarazem rodzi problemy nowe.

03.03.2015
W ostatnich latach dominowało niekorzystne dla podatników i niepoprawne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w kwestii uznania wydatków na tzw. wypłaty z zysku dla pracowników za koszty uzyskania przychodów. Czy obecnie można liczyć na jego zmianę?
18.12.2014
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie regulacja dotycząca tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporations – CFC). Struktura tych przepisów jest złożona, a ich treść – bogata. Poniższy komentarz koncentruje się na jednym z aspektów nowej regulacji.
18.12.2014
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza z mocą od 2015 r. – jako alternatywę wobec reguł ogólnych – nowe reguły dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Podatnicy (spółki i spółdzielnie) mogą dokonać wyboru: albo stosować reżim ogólny, albo nowo wprowadzany reżim szczególny.
16.12.2014
Początek roku to w wielu firmach czas podsumowań zeszłorocznych wyników oraz wprowadzania zmian. To również dobry moment na zweryfikowanie sposobu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. W zależności od przewidywanego dochodu, dla podatników bardziej atrakcyjną od standardowej formy comiesięcznych zaliczek na podatek może okazać się formuła zaliczek uproszczonych (bądź kwartalnych - dla małych podatników* i nowo powstałych spółek).
26.01.2013
Skuteczny i jednocześnie stosunkowo łatwy sposób poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa wynikający z przepisów ustawy o VAT może zostać zastosowany gdy w danym okresie kwota podatku naliczonego przy różnych zakupach jest wyższa od kwoty podatku należnego podlegającego wpłacie do organów podatkowych.
17.02.2012
Sporo przepisów dotyczących VAT pozwala na stosunkowo łatwe poprawienie efektywności i neutralności finansowej transakcji dokonywanych z kontrahentami krajowymi.
Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone