PL EN

Wydarzenia i aktualności

21.05.2018
W dniach 21-22 maja w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja ,,Finanse w Centrum Usług Wspólnych jako droga do efektywnego działania i wzrostu zysków" organizowana przez MMC Polska.
10.05.2018
Z dumą i radością informujemy, że mamy w swoim gronie nową Panią adwokat- Wiolę Szkudlarek i nowego radcę prawnego- Andrzeja Wapowskiego.
21.06.2017

Artur Klęsk - Partner w Enodo Advisors oraz Paweł Sitnik – Associate poprowadzą warsztaty w temacie: „Analizy informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego” w ramach II edycji wydarzenia „Ceny transferowe – strategia przeprowadzenia analizy porównawczej”.

22.03.2017
Dr Hanna Filipczyk, doradca podatkowy, of counsel w Enodo Advisors komentuje przepisy wprowadzające KAS odnoszące się do strony postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach ze skargi na interpretację.
01.03.2017

W bieżącym wydaniu "Przeglądu Podatkowego" (nr 2/2017) ukazał się artykuł Piotra Litwina, doradcy podatkowego, Partnera w Enodo Advisors oraz Karola Trybulca, radcy prawnego i doradcy podatkowego, Associate w Enodo Advisors pt. " Obrót opakowaniami zwrotnymi - problematyka VAT”.

19.12.2016
Katarzyna Bieńkowska (Kaczorowska), radca prawny i doradca podatkowy, Manager w Enodo Advisors opublikowała w "Rzeczpospolitej" komentarz do najnowszych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia w CIT funduszy inwestycyjnych zamkniętych (przepisy obowiązują od stycznia 1, 2017).
30.05.2016
Grzegorz Garbarczyk, doradca podatkowy, manager w Enodo Advisors, w kolejnym artykule w „Rzeczpospolitej” wskazuje, że nowe przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej w transakcjach między podmiotami powiązanymi, mimo że narzucają nowe zasady dopiero od 2017 roku już dziś powinny być wzięte pod rozwagę w procesie przygotowywania i zbierania dokumentów niezbędnych do jej prawidłowego sporządzenia.
24.05.2016
Dr Hanna Filipczyk, doradca podatkowy, Of Counsel w Enodo Advisors wypowiada się w „Dzienniku Gazety Prawnej” z dnia 23 maja 2016 r. na temat zmiany stanowiska zawartego w interpretacji pod wpływem orzeczenia sądu.
20.05.2016
Nasz Ekspert w mediach – Hubert Cichoń, radca prawny, Partner w Enodo Advisors wystąpił w „Czarno na białym” dnia 19 maja 2016 r.
10.05.2016
Grzegorz Garbarczyk, doradca podatkowy, manager w Enodo Advisors w artykule w Rzeczpospolitej wypowiada się na temat nowych wymogów dotyczących dokumentacji cen transferowych, które wprowadzają dla części podatników obowiązek przygotowania analiz porównawczych.
04.05.2016
Przemysław Gruchała, manager w Enodo, doradca podatkowy w artykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z dnia 02 maja 2016 roku porusza temat odpowiedzialności zarządu z perspektywy nowych regulacji w zakresie cen transferowych.
25.04.2016
Grzegorz Garbarczyk, doradca podatkowy, manager w Enodo Advisors, w ramach kolejnego artykułu w „Rzeczpospolitej” komentuje zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych w odniesieniu do terminu przygotowania dokumentacji.
19.04.2016
Grzegorz Garbarczyk, doradca podatkowy, manager w Enodo Advisors w kolejnym artykule w Rzeczpospolitej wskazuje, jakie zdarzenia gospodarcze będą podlegać obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku i jakie praktyczne kwestie należy wziąć pod uwagę przy określaniu zakresu dokumentacji.
11.04.2016
Grzegorz Garbarczyk, doradca podatkowy, manager w Enodo Advisors, w artykule w Rzeczpospolitej wypowiada się na temat identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi na potrzeby przygotowania dokumentacji cen transferowych zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.
23.03.2016
Piotr Litwin, doradca podatkowy, partner w Enodo Advisors, komentuje korzystny wyrok sądowy dotyczący korekty naliczonego VAT w przypadku umorzenia zobowiązania. W sprawie, w której zapadł wyrok, Piotr działał jako pełnomocnik podatnika.
22.02.2016
W wypowiedzi na temat zakresu negatywnych konsekwencji, jakie poniesie podatnik, wobec którego Minister Finansów wyda decyzję na podstawie ogólnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, dr Hanna Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, wskazuje na brak możliwości zastosowania sankcji karnych skarbowych.
08.02.2016
Hubert Cichoń, radca prawny, partner w Enodo Advisors, komentuje korzystny wyrok sądowy dotyczący zwolnienia z PIT odpraw wypłacanych w ramach tzw. Programu Dobrowolnych Odejść. W sprawie, w której zapadł wyrok, Hubert działał jako pełnomocnik podatnika.
01.02.2016
W "Przegladzie Podatkowym" nr 2/2016 ukazał się artykuł prof. B. Brzezińskiego i dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, pt. "Nadpłata po zmianach".
13.10.2015
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" z dnia 12 października 2015 r. ukazał się wywiad z dr Hanną Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, pt. "Interpretacji indywidualnych będzie mniej. Zdominują je ogólne".
10.10.2015
Maciej Grzymała, doradca podatkowy, partner w Enodo Advisors komentuje planowane zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych.
05.08.2015
Maciej Grzymała, doradca podatkowy, partner w Enodo Advisors komentuje przepisy proponowane przez rząd dotyczące małej klauzuli obejścia prawa.
28.07.2015
W "Rzeczpospolitej" z dnia 15 lipca 2015 r. ukazał się komentarz Piotra Litwina, partnera w Enodo Advisors, do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2015 r. (III SA/Wa 759/15) , dotyczącego kwalifikacji podatkowoprawnej kwot otrzymywanych przez Spółkę od Klientów w związku z wydaniem im voucherów na gruncie VAT.
29.06.2015
W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 29 czerwca 2015 r. ukazał się komentarz Piotra Litwina, Partnera w Enodo Advisors, pt. " Czynności komorników podlegają VAT. Zwolnienie do końca września 2015".
19.05.2015
W numerze 5/2015 "Przeglądu Podatkowego" ukazał się artykuł dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, pt. "Skutki prawne upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego".
08.05.2015
Maciej Grzymała, doradca podatkowy, partner w Enodo Advisors komentuje projektowane zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych.
05.05.2015
W "Rzeczpospolitej" z dnia 5 maja 2015 r. ukazał się artykuł "Więcej biurokracji w spółce", zawierający wypowiedź Macieja Grzymały, partnera w Enodo Advisors, na temat nowych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
03.03.2015
W czasopiśmie "Orzecznictwo podatkowe" w marcu 2015 r. ukazał się komentarz Piotr Litwina, partnera w Enodo Advisors, na temat stanowiska organów interpretacyjnych w sprawie możliwości wystawiania przez podatników jednej faktury obejmującej całość dostawy - w sytuacji, gdy przed wykonaniem czynności opodakowanej dostawca otrzymał zaliczkę.
29.12.2014
W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 29 grudnia 2014 r. ukazał się komentarz dr Hanny Filipczyk, of cousel w Enodo Advisors, pt. "In dubio pro tributario to nie lek na całe zło".
15.12.2014
W "Rzeczpospolitej" z dnia 15 grudnia 2014 r. Hubert Cichoń, partner w Enodo Advisors, skomentował bieżące stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości włączenia do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy wydatków na świąteczne prezenty dla kontrahentów ("Firmom łatwiej rozliczyć świąteczne wydatki").
19.11.2014
W "Rzeczpospolitej" z dnia 19 listopada 2014 r. dr Hanna Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, skomentowała interesujące zmiany zawarte w projekcie ustawy o administracji podatkowej.
22.10.2014
W "Rzeczpospolitej" w dniu 22 października 2014 r. ukazał się komentarz dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors.
21.07.2014
W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 21 lipca 2014 r. ukazał się komentarz Piotra Litwina, partnera w Enodo Advisors, na temat zmian w przepisach ustawy VAT, jakie przewiduje projekt czwartej ustawy deregulacyjnej.
28.05.2014
W "Rzeczpospolitej" z dnia 28 maja 2014 r. Hubert Cichoń, partner w Enodo Advisors, wypowiedział się na temat praktyki stosowania przepisów Ordynacji podatkowej pozwalających na elektroniczną komunikację z urzędem skarbowym.
06.05.2014
W dniu 6 maja 2014 r. "Rzeczpospolita" zamieściła komentarz Huberta Cichonia, partnera w Enodo Advisors, do wyroku NSA z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. II FSK 69/13, dotyczącego neutralności podatkowej operacji tzw. wymiany udziałów w sytuacji jednoczesnego wniesienia udziałów (akcji) spółki nabywanej do spółki nabywającej przez kilku udziałowców (akcjonariuszy).
05.05.2014
W dniu 5 maja br. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się komentarz dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors "Równe prawa dla przedawnienia". Komentarz ten dotyczy skutków wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12.
01.05.2014
W majowym numerze "Przeglądu Podatkowego" ukazał się artykuł dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors pt. "Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniach w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych" (jako temat miesiąca).
18.04.2014
W "Rzeczpospolitej" z dnia 18 kwietnia 2014 r. Hubert Cichoń, partner w Enodo Advisors, wypowiedział się na temat wpływu wyroku TK z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. SK 22/11, na praktykę orzeczniczą sądow administracyjnych.
18.03.2014
W wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" z 17 marca 2014 r. dr Hanna Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, wypowiada się na temat zjawiska przeciążenia NSA skargami kasacyjnymi w sprawach interpretacji indywidualnych.
03.03.2014
W dzisiejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" ukazała się rozmowa z Przemysławem Gruchałą, associate w Enodo Advisors, na temat zasad odliczania podatku VAT naliczonego w związku z leasingiem samochodów dokonywanym na podstawie umów zawartych przed 1 kwietnia 2014 r.
25.02.2014
W dzisiejszej "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł "Poprawne rozliczenie oparte na współpracy" dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors.
11.02.2014
W komentarzu zamieszczoym w dzisiejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" dr Hanna Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, omawia kilka planowanych zmian ujętych w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej, będacym obecnie przedmiotem uzgodnień w ramach grupy roboczej Komitetu Stałego Rady Ministrów.
20.01.2014
"Dziennik Gazeta Prawna" z 20 stycznia 2014 r. zamieścił artykuł Piotra Litwina, partnera w Enodo Advisors, pt. "Podatniku, uważaj: po ostatnich zmianach rozliczanie w dwóch kolejnych okresach nie jest takie oczywiste".
13.01.2014
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 13 stycznia 2014 r. ukazał się artykuł "Styczniowa kumulacja" autorstwa Piotra Litwina, partnera w Enodo Advisors, dotyczący rozliczenia VAT za styczeń 2014 r.
07.01.2014
W artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej" 3 stycznia 2014 r. Piotr Litwin, partner w Enodo Advisors, wskazuje na błąd legislacyjny w znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
02.01.2014
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 2 stycznia 2014 r. dr Hanna Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, wypowiada się na temat obowiązku wykładania przepisów prawa pracy przez organy podatkowe wydające interpretacje indywidualne.
09.12.2013
Dnia 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł "Czy fiskus poda pomocną dłoń" autorstwa dr Hanny Filipczyk, of counsel w Enodo.
05.11.2013
Dnia 4 listopada 2013 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł Piotra Litwina, partnera w Enodo, dotyczący rozliczenia dopłat wniesionych do spółki z o. o. w przypadku sprzedaży udziałów w tej spółce.
18.09.2013
W dniach 23 – 24 września 2013 r. odbędzie się w Warszawie kurs „Zaawansowany Certyfikowany Manager Cen Transferowych”. Będzie to już trzecia edycja projektu. Pierwszy oraz część drugiego dnia szkolenia poprowadzą eksperci Enodo Advisors: Artur Klęsk, Partner oraz Przemysław Gruchała, Associate.
12.08.2013
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 12 sierpnia 2013 r. ukazał się artykuł autorstwa Piotra Litwina, partnera w Enodo, na temat stosowania zwolnienia z VAT dla czynności zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego.
05.08.2013
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 5 sierpnia 2013 r. ukazał się komentarz autorstwa Artura Klęsk, partnera w Enodo Advisors, na temat zmian w przepisach dotyczących cen transferowych w konsekwencji nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.
08.05.2013
W Rzeczpospolitej z 8 maja 2013 r. Piotr Litwin, partner w Enodo, wypowiada się na temat planowanej nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.
15.04.2013
W bieżącym roku w 17 największych miastach w Polsce odbyła się X edycja największego festiwalu biznesu BOSS. W dniach 8-12 kwietnia 2013 r. przedsięwzięcie realizowane było przez Studenckie Forum BCC w Toruniu. W jego ramach prelekcję wygłosił Piotr Litwin, Partner w Enodo Advisors. Zainteresowanych wprowadził w problematykę „Podatku w przedsiębiorstwie”.
15.04.2013
W dniach 15 stycznia - 31 maja 2013 r. odbywa się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej organizowanego przez SKNPP UMK w Toruniu. Enodo Advisors dla jednego z laureatów ufunduje nagrodę w postaci płatnej praktyki. Szczegóły Konkursu: www.sknpp.umk.pl
08.04.2013
Karolina Stupińska, senior analyst w Enodo komentuje w „Dziennik Gazeta Prawna” kwestie związane z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia z PIT w przypadku wynagrodzenia dla podwykonawców projektu, które zostało wypłacone ze środków pochodzących z dotacji unijnych, otrzymanych uprzednio przez zleceniodawcę.
20.02.2013
W dniu 20 lutego 2013 r. "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował debatę na temat planowanych i pożądanych zmian w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W debacie udział wzięła dr Hanna Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors.
04.02.2013
W dniu 4 lutego 2013 r. "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował wywiad z dr Hanną Filipczyk, of counsel w Enodo Advisors, dotyczący obowiązku przechowywania kopii paragonów fiskalnych.
12.12.2012
W dniu 10 grudnia 2012 r. "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował wywiad z Piotrem Litwinem, partnerem w Enodo Advisors, dotyczący zmian w przepisach dotyczących faktur VAT, które mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
04.12.2012
W dniu 3 grudnia 2012 r. "Dziennik. Gazeta Prawna" zamieścił wywiad z Arturem Klęsk, partnerem w Enodo, na temat aktualnych tendencji w dziedzinie cen transferowych ("Kryzys spowodował zaostrzenie polityki w zakresie cen transferowych").
04.12.2012
W dniu 3 grudnia 2012 r. "Dziennik. Gazeta Prawna" zamieścił wywiad z Arturem Klęsk, partnerem w Enodo, na temat aktualnych tendencji w dziedzinie cen transferowych ("Kryzys spowodował zaostrzenie polityki w zakresie cen transferowych").
11.10.2012
Maciej Grzymała, partner w Enodo, komentuje w dzisiejszej "Rzeczpospolitej" zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem.
11.10.2012
W dniach 16 – 18 października 2012 r. odbędzie się w Warszawie kurs „Certyfikowany Manager Cen Transferowych - poziom zaawansowany” organizowany przez Institute for International Research. Pierwszy oraz trzeci dzień szkolenia (16 i 18 października) poprowadzą eksperci Enodo Advisors: Artur Klęsk, Partner oraz Przemysław Gruchała, Associate.
28.09.2012
Hanna Filipczyk, doradca podatkowy współpracujący z Enodo Advisors, w Monitorze Podatkowym nr 9/2012 opublikowała artykuł pod tytułem "Opinia prywatna w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym".
16.08.2012
Maciej Grzymała, partner w Enodo Advisors, komentuje w Rzeczpospolitej z 16 sierpnia 2012 r. plany Ministerstwa Finansów dotyczące wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowo - akcyjnych.
22.07.2012
W Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego (Nr 3 z 2012 r.) opublikowana została glosa Hanny Filipczyk, doradcy podatkowego współpracującego z Enodo Advisors, do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2012 r. (sygn. II FSK 1398/10).
13.07.2012
Maciej Grzymała, doradca podatkowy i partner w Enodo Advisors, w "Rzeczpospolitej" z 13 lipca 2012 r. komentuje wydanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej w sprawie zagranicznych funduszy inwestycyjnych.
13.06.2012
Piotr Litwin, partner w Enodo Advisors, wypowiada się w Rzeczpospolitej z 13 czerwca 2012 r. na temat opodatkowania PIT w sytuacji, w której pracodawca odwołuje pracownika z urlopu zwracając jednocześnie pracownikowi poniesione przez niego w związku z tym koszty.
24.05.2012
W Rzeczpospolitej z 23 maja br. ukazał się artykuł Hanny Filipczyk, doradcy podatkowego współpracującego z Enodo Advisors, dotyczący dyskryminacyjnego traktowania przez polskie przepisy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych z państw trzecich.
14.05.2012
Hanna Filipczyk, doradca podatkowy współpracujący z Enodo, opublikowała w dwumiesięczniku Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (numer 2/2012) artykuł pod tytułem "Granice związania sądu I instancji wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA - uwagi na tle orzecznictwa w sprawach podatkowych".
26.03.2012
Hanna Filipczyk, doradca podatkowy współpracujący z Enodo Advisors, przedstawia w Monitorze Podatkowym nr 3/2012 nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące ogólnych interpretacji prawa podatkowego.
05.03.2012
Hanna Filipczyk, doradca podatkowy współpracujący z Enodo Advisors, opisuje w Rzeczpospolitej wyrok NSA (sygn. I FSK 481/11) dotyczący wypłaty odsetek od zwrotu VAT, który pierwotnie został uzyskany w zbyt niskiej wysokości.
02.03.2012
Piotr Litwin, partner w Enodo Advisors, komentuje w Rzeczpospolitej wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-280/10 dotyczący możliwości odliczenia VAT poniesionego przed rejestracją spółki osobowej.
18.02.2012
W dniach 23 – 25 kwietnia 2012 r. odbędzie się w Warszawie kurs „Certyfikowany Manager Cen Transferowych” organizowany przez Institute for International Research. Drugi dzień szkolenia (24 kwietnia) poprowadzą eksperci Enodo Advisors Artur Klęsk, Partner oraz Przemysław Gruchała, Associate.
Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone