PL EN
Kontakt

Artur Klęsk
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Maciej Grzymała
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Zarządzanie modelem biznesowym / restrukturyzacje

Racjonalizacja łańcucha dostaw

Działania podejmowane w zakresie racjonalizacji łańcucha dostaw przez grupy kapitałowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe obejmują m.in. skupianie w rękach wyspecjalizowanych podmiotów wybranych obszarów działań operacyjnych w zakresie:

W Polsce...

W Polsce dodatkowo zauważalne jest konsekwentne rozszerzanie działalności biznesowej rdzennie polskich firm/grup kapitałowych. Rozwój ten często powoduje dostosowanie metod zarządczych do nowej skali i zakresu działalności, w tym ocenę oraz optymalizację efektywności różnych obszarów działania firmy, takich jak:

Usługi oferowane przez Enodo Advisors w zakresie efektywnego podatkowo zarządzania modelem biznesowym bądź procesami restrukturyzacji to: połączenie celów „czysto" biznesowych i optymalizacji efektywnej stawki podatkowej w grupie kapitałowej.

W praktyce to najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności działania w obszarze podatkowym, a tym samym na dodatkowe zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Kiedy warto skorzystać z usług doradczych dotyczących zarządzania modelem biznesowym?

Enodo Advisors, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i praktykę międzynarodową oraz dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi, oferuje usługi w zakresie efektywnego podatkowo zarządzania modelem biznesowym. Mogą być one przydatne w szczególności w sytuacji, gdy planujesz:

Powyższe sytuacje można połączyć z optymalizacją efektywnej stawki podatkowej w grupie kapitałowej. Należy również pamiętać, że ekspansja biznesowa na rynki zagraniczne pociąga za sobą konieczność analizy i oceny planowanych działań z perspektywy lokalnych przepisów oraz praktyki władz skarbowych.
Uwzględniamy specyfikę oraz uwarunkowania występujące w Polsce oraz w kluczowych krajach Europy i Azji.

Najważniejsze obszary działania naszego zespołu zajmującego się Efektywnym Podatkowo Zarządzaniem Modelem Biznesowym

Usługi świadczone przez Enodo Advisors w zakresie Efektywnego Podatkowo Zarządzania Łańcuchem Dostaw obejmują zróżnicowane działania, w tym m.in.:

Ocena realnych możliwości i efektywności procesu (ang. feasibility study) Wsparcie w procesie oceny możliwości implementacji / efektywności podatkowej planowanych procesów restrukturyzacji
Ocena planowanej relokacji środków Ocena rzeczywistej możliwości relokacji istotych funkcji aktywów i ryzyk biznesowych dokonywana z perspektywy ewentualnych konsekwencji podatkowych; istotne znaczenie dla właściwej oceny ma ścisła współpraca z Klientem
Ceny transferowe Przeprowadzanie analiz, projektowanie i implementacja rozwiązań dotyczących cen transferowych
Przeniesienie tzw. „elementu mającego wartość” Analiza ewentualnych konsekwencji planowanej bądź przeprowadzonej restrukturyzacji ze względu na ryzyko opodatkowania w przypadku przeniesienia tzw. „elementu mającego wartość” (z ang. „something of value”) z perspektywy rozdziału IX Wytycznych OECD w zakresie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych Administracji podatkowych
Wycena przepływów Analiza lub wycena przepływów, dokonywana z perspektywy cen transferowych, obejmująca przepływy:
 • istniejące, ale poddane zmianom – powstałe np. w wyniku konwersji producenta o rozwiniętych funkcjach do profilu producenta kontraktowego
 • nowe – powstałe w wyniku restrukturyzacji modelu operacyjnego (np. wynagrodzenie agenta, usługi w zakresie IT)
 • dotyczące udostępniania WNIP (np. know-how, znaki handlowe)
Opodatkowanie międzynarodowe Opodatkowanie międzynarodowe, w tym m.in.:
 • kwestie związane z opodatkowaniem tzw. zakładu (ang. PE - Permenent Establishment)
 • lokalne uwarunkowania i możliwości podatkowe
Podatki pośrednie
 • Analiza możliwości implementacji i efektywności planowanego modelu operacyjnego z perspektywy np. akcyzy
 • Analiza aspektów operacji dotyczących VAT
Inne analizy – finasowanie, koszty działalności, kwestie administracyjne i regulacyjne
 • Analiza, rekomendacje i implementacja podatkowo efektywnych sposobów finansowania inwestycji
 • Analiza kwestii administracyjnych, w tym m.in: 
  • kosztów utworzenia spółek w wybranych krajach / jurysdykcjach podatkowych
  • kosztów obligatoryjnych (w tym administracyjnych kosztów zarządzania nowymi podmiotami)
Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone