PL EN
Kontakt

Artur Klęsk
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Maciej Grzymała
Partner
WYŚLIJ EMAIL

Restrukturyzacje

Racjonalizacja łańcucha dostaw

Działania podejmowane w zakresie racjonalizacji łańcucha dostaw przez grupy kapitałowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe obejmują m.in. skupianie w rękach wyspecjalizowanych podmiotów wybranych obszarów działań operacyjnych w zakresie:

W Polsce...

W Polsce dodatkowo zauważalne jest konsekwentne rozszerzanie działalności biznesowej rdzennie polskich firm/grup kapitałowych. Rozwój ten często powoduje dostosowanie metod zarządczych do nowej skali i zakresu działalności, w tym ocenę oraz optymalizację efektywności różnych obszarów działania firmy, takich jak:

Usługi oferowane przez Enodo Advisors w zakresie efektywnego podatkowo zarządzania modelem biznesowym bądź procesami restrukturyzacji to: połączenie celów „czysto" biznesowych i optymalizacji efektywnej stawki podatkowej w grupie kapitałowej.

W praktyce to najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności działania w obszarze podatkowym, a tym samym na dodatkowe zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Kiedy warto?

Enodo Advisors, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i praktykę międzynarodową oraz dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi, oferuje usługi w zakresie efektywnego podatkowo zarządzania modelem biznesowym. Mogą być one przydatne w szczególności w sytuacji, gdy planujesz:

Powyższe sytuacje można połączyć z poprawą bezpieczeństwa podatkowego w grupie kapitałowej.

Należy również pamiętać, że ekspansja biznesowa na rynki zagraniczne pociąga za sobą konieczność analizy i oceny planowanych działań z perspektywy lokalnych przepisów oraz praktyki władz skarbowych. Uwzględniamy specyfikę oraz uwarunkowania występujące w Polsce oraz w kluczowych krajach Europy i Azji.

Najważniejsze obszary działania

Usługi świadczone przez Enodo Advisors obejmują zróżnicowane działania, w tym m.in.:

Ocena realnych możliwości i efektywności procesu Wsparcie w procesie oceny możliwości implementacji / bezpieczeństwa podatkowego planowanych procesów restrukturyzacji (ang. feasibility study)
Ocena planowanej relokacji środków Ocena rzeczywistej możliwości relokacji istotnych funkcji, aktywów i ryzyk biznesowych dokonywana z perspektywy ewentualnych konsekwencji podatkowych
Ceny transferowe Przeprowadzanie analiz, projektowanie i implementacja rozwiązań dotyczących cen transferowych
Przeniesienie tzw. „elementu mającego wartość” Analiza ewentualnych konsekwencji planowanej bądź przeprowadzonej restrukturyzacji ze względu na ryzyko opodatkowania w przypadku przeniesienia tzw. „elementu mającego wartość”
Wycena przepływów Analiza lub wycena przepływów dokonywana z perspektywy cen transferowych
Opodatkowanie międzynarodowe Opodatkowanie międzynarodowe, w tym m.in.:
  • kwestie związane z opodatkowaniem tzw. zakładu (ang. PE - Permenent Establishment)
  • lokalne uwarunkowania i możliwości podatkowe
  • rozliczanie podatku należnego od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
Podatki pośrednie Analiza możliwości implementacji i efektywności planowanego modelu operacyjnego z perspektywy np. VAT
Inne analizy – finasowanie, koszty działalności, kwestie administracyjne i regulacyjne Analiza, rekomendacje i implementacja podatkowo efektywnych sposobów finansowania inwestycji
Analiza kwestii administracyjnych, w tym m.in:
  • kosztów utworzenia spółek w wybranych krajach / jurysdykcjach podatkowych
  • kosztów obligatoryjnych (w tym administracyjnych kosztów zarządzania nowymi podmiotami)
Copyright © 2011 - 2013 Enodo Advisors  •  Wszelkie prawa zastrzeżone