Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Karol
Trybulec

Radca prawny

Karol jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

Karol ukończył aplikację radcowską i od 2016 r. jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-12625). Ponadto posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego (nr wpisu: 12529).

Doświadczenie zawodowe

Karol posiada 6-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Rozpoczął karierę zawodową w 2011 r. w dziale doradztwa podatkowego Deloitte w Warszawie.  W maju 2016 r. dołączył do Zespołu Enodo na stanowisko Associate.

W trakcie swojej pracy Karol zajmuje się głównie tematyką związaną z podatkiem od towarów i usług oraz akcyzą. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • bieżące doradztwo podatkowe, 
  • doradztwo transakcyjne mające na celu optymalizację rozliczeń podatkowych,
  • przygotowywanie opinii podatkowych i wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  • uczestniczenie w przeglądach podatkowych oraz projektach typu due dilligence, 
  • asystowanie w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, 
  • prowadzenie licznych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, w tym w szczególności przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Specjalizacja branżowa

Karol posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów reprezentujących wiele branż, w szczególności z sektora energetyczno-paliwowego czy FMCG. Dodatkowo brał udział w realizowaniu projektów w branży medycznej.