Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Piotr
Majewski

Manager

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz rachunkowości podatkowej.

W wolnym czasie zapalony siatkarz, narciarz i miłośnik wszystkiego, co pozwala się zmęczyć. Lubi historię, grę na pianinie i ironiczne poczucie humoru.

Doświadczenie zawodowe

Piotr posiada 10 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr 12 971).

W latach 2008 – 2016 pracował jako konsultant i menadżer w zespole specjalizującym się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych Deloitte. W tym czasie zaangażowany był w prace ukierunkowane głównie na identyfikację oraz ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności w Polsce, zarówno na rzecz podmiotów krajowych jak i międzynarodowych grup kapitałowych.

Głównymi obszarami zainteresowania Piotra są podatek dochodowy oraz międzynarodowe prawo podatkowe. W tym zakresie posiada on rozległe doświadczenie, obejmujące m.in.:

  • prowadzenie przeglądów podatkowych ukierunkowanych na identyfikację oraz ograniczenie ryzyka podatkowego;
  • weryfikację oraz optymalizację procesów podatkowych w przedsiębiorstwach;
  • rachunkowości podatkowej;
  • zabezpieczenie kluczowych transakcji od strony podatkowej;
  • strukturyzację i dokumentację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • opracowanie oraz zabezpieczenie schematów transakcji transgranicznych;
  • opiniowanie praktycznych skutków wywołanych pracami OECD nad problematyką BEPS.

Piotr posługuje się płynnie językiem polskim i angielskim oraz efektywnie językiem niemieckim.

Specjalizacja branżowa

Piotr posiada doświadczenie w kilku sektorach branżowych, włączając w to: branżę nieruchomościową, produkcyjną, FMCG i farmaceutyczną.