19.06.2020 1 lipca nastąpi modyfikacja zasad dotyczących Białej listy podatników VAT

1 lipca br. wejdą w życie korzystne dla podatników zmiany, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów/wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT  w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. Białej liście podatników VAT.

Enodo

Nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące składania zawiadomienia o zapłacie zależności na rachunek spoza Białej listy (ZAW-NR):

  • Termin na złożenie zawiadomienia został wydłużony z 3 dni od daty zlecenia przelewu do 7 dni (obecnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii termin ten wynosi 14 dni);
  • Zmieniono właściwość naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego należy złożyć zawiadomienie, z właściwego dla wystawcy faktury na właściwy dla płacącego należność;
  • Umożliwiono jednorazowe składanie zawiadomienia, w sytuacji gdy podatnik dokonuje kolejnej płatności na ten sam rachunek kontrahenta, który został już wcześniej zgłoszony przez podatnika (możliwość ta wynika z Objaśnień MF do Wykazu podatników VAT, lecz tym razem Ustawodawca sprecyzował niejasne przepisy w tej kwestii).

Przypominamy, że złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia kwoty płatności do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT dostawcy towarów lub usługodawcy związane z transakcją.

Ponadto, jeżeli podatnik dokona płatności z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności lub płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę (czyli z transakcji z podmiotami zagranicznymi), nie poniesie negatywnych konsekwencji, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza Białej listy.

Wyłączono również stosowanie sankcji w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności w VAT dla podatników, którzy dokonali zapłaty na rachunki niezamieszczone w Białej liście, a które:

  • służą do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub SKOK wierzytelności pieniężnych;
  • są wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT (działalność faktoringowa);
  • są prowadzone przez bank lub SKOK w ramach gospodarki własnej i nie są rachunkami rozliczeniowymi.

Jednakże warunkiem koniecznym jest poinformowanie podatnika przez bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, za którą zapłata będzie dokonywana na rachunek, wraz z informacją numerze rachunku do zapłaty, że rachunek wskazany do zapłaty jest jednym z wymienionych rachunków.

Autor: Szczepan Ekstowicz

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo