04.04.2019 1% podatku

Zachęcamy Państwa do wspierania OPP Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Doradcy podatkowi z Enodo Advisors jako wspierający „Dom Aniołów Stróżów” oferują trzem pierwszym podatnikom , którzy zdecydują się przeznaczyć 1% na wsparcie „Domu Aniołów Stróżów”, pomoc w sporządzeniu deklaracji na zasadach pro bono*.

Enodo

*Pomoc oznacza sporządzenie deklaracji (zeznania rocznego) lub konsultacje  w wymiarze nieprzekraczającym 3 godzin roboczych, co w większości przypadków powinno być wystarczające.

W przypadkach bardziej skomplikowanych (np. rozliczenia dochodów zagranicznych, ) zastrzegamy sobie prawo ograniczenia konsultacji do 3 godzin i zaproponowania dalszej pomocy odpłatnie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy pod adresem office@enodo.pl , do dnia 12 kwietnia 2019 r. Po 12 kwietnia 2019 r. kwestia pomocy i konsultacji pro bono przy sporządzaniu zeznania lub jego korekcie będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń. Pomoc nie dotyczy konsultacji i sporządzenia deklaracji dochodów z działalności gospodarczej.

Pozostałe aktualności

25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo