20.05.2019 Artykuł 15e od kuchni, czyli które koszty usług niematerialnych można odliczać?

W 2018 roku, w ramach obszernej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, ustawodawca ograniczył możliwość podatkowego odliczenia wydatków ponoszonych przez podatników CIT na nabycie wybranych usług niematerialnych, świadczonych przez podmioty z nimi powiązane.

Enodo

Rozwiązania te, wprowadzone do ustawy CIT artykułem 15e, od początku budziły  kontrowersje. Do tematów kontrowersyjnych należą zwłaszcza:

  • sposób kalkulacji limitów wynikających z nowych przepisów,
  • relacja zakresu usług objętych ograniczeniami do usług wskazanych w art. 21 ustawy CIT, tj. podlegających opodatkowaniu u źródła,
  • pojęcie „kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi”,
  • możliwość uniknięcia obowiązku stosowania limitów.

W ciągu blisko półtora roku obowiązywania przepisów organy podatkowe i sądy administracyjne wypracowały praktykę ich rozumienia i stosowania. Konserwatywne stanowisko prezentowane od początku przez organy podatkowe zderzyło się ze znacznie bardziej liberalnym i korzystnym dla podatników podejściem sądów administracyjnych. Pomimo powtarzanych przez sądy argumentów rozbieżności interpretacyjne nadal się utrzymują.

Funkcjonowanie rozbudowanej, niejednorodnej praktyki istotnie utrudnia stosowanie nowych ograniczeń. Nie dziwi zatem, że wciąż są one przedmiotem licznych zapytań ze strony naszych klientów i dyskusji w gronie praktyków.

Wychodząc naprzeciw tym zapytaniom, przygotowaliśmy praktyczne szkolenie podatkowe, ukierunkowane na uchwycenie obszarów wątpliwych oraz możliwie pełne ich wyjaśnienie i omówienie w kontekście dostępnej praktyki. W trakcie szkolenia spróbujemy udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i stworzyć dla uczestników przestrzeń do dyskusji na temat zagadnień z ich „podwórka”.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 18 czerwca 2019, w godzinach 09:30 – 12:30, w biurze Enodo w Warszawie, przy ul. Łowickiej 62.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysłać na adres office@enodo.pl

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 150 zł netto/os.

Pozostałe aktualności