08.02.2018 BONY A PODATEK VAT

Od roku 2019 będą obowiązywać nowe zasady!

Sprzedaż realizowana z wykorzystaniem bonów lub voucherów budzi w praktyce wątpliwości podatników - a należy zauważyć, że tego rodzaju rozwiązania są popularne. Przykładowo, nie jest do końca jasne w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Wątpliwości te powinny zostać rozwiane, przynajmniej częściowo, od początku przyszłego roku. Zgodnie z doniesieniami z Ministerstwa Finansów, trwają obecnie prace nad implementacją tzw. dyrektywy voucherowej (tj. Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065), dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego i zasad ustalania podstawy opodatkowania VAT sprzedaży bonów. Polska jest zobowiązana do jej implementacji do końca bieżącego roku.

Możliwe, że projekt nowelizacji ustawy o VAT zostanie zaprezentowany w najbliższym czasie, już teraz sygnalizujemy jednak czego będą dotyczyły nowe przepisy opierając się na brzmieniu dyrektywy.

Definiuje ona dwa rodzaje bonów (tj. zasadniczo instrumentów, które sprzedawca jest zobowiązany przyjąć jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia za świadczoną usługę / wykonywaną dostawę towaru), opodatkowane w różny sposób:

  • Bon jednego przeznaczenia – tj. taki, w którego przypadku miejsce świadczenia / dostawy i VAT należny z tego tytułu są znane w chwili jego emisji; emisja takiego bonu oraz każdy jego transfer będzie uznawany za dostawę towarów / świadczenie usług.
  • Bon różnego przeznaczenia – tj. każdy inny bon; emisja takiego bonu i jego ew. transfery nie stanowią świadczenia usług / dostawy towarów – obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie „konsumpcji” bonu.

Dodatkowo dyrektywa ustala sposób określania podstawy opodatkowania sprzedaży wykonywanej z wykorzystaniem bonów.

Zasady wynikające z dyrektywy mają objąć bony emitowane od 1 stycznia 2019 r.

Jeśli wykorzystujecie Państwo w swojej działalności bony, vouchery lub podobne rozwiązania, warto zwrócić uwagę na propozycje ustawodawcy w tym zakresie. Potencjalnie mogą one bowiem zmienić zasady opodatkowania takiej sprzedaży. Oczywiście służymy pomocą w analizie wpływu nowych regulacji na Państwa działalność gospodarczą.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności