08.02.2018 BONY A PODATEK VAT

Od roku 2019 będą obowiązywać nowe zasady!

Sprzedaż realizowana z wykorzystaniem bonów lub voucherów budzi w praktyce wątpliwości podatników - a należy zauważyć, że tego rodzaju rozwiązania są popularne. Przykładowo, nie jest do końca jasne w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Wątpliwości te powinny zostać rozwiane, przynajmniej częściowo, od początku przyszłego roku. Zgodnie z doniesieniami z Ministerstwa Finansów, trwają obecnie prace nad implementacją tzw. dyrektywy voucherowej (tj. Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065), dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego i zasad ustalania podstawy opodatkowania VAT sprzedaży bonów. Polska jest zobowiązana do jej implementacji do końca bieżącego roku.

Możliwe, że projekt nowelizacji ustawy o VAT zostanie zaprezentowany w najbliższym czasie, już teraz sygnalizujemy jednak czego będą dotyczyły nowe przepisy opierając się na brzmieniu dyrektywy.

Definiuje ona dwa rodzaje bonów (tj. zasadniczo instrumentów, które sprzedawca jest zobowiązany przyjąć jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia za świadczoną usługę / wykonywaną dostawę towaru), opodatkowane w różny sposób:

  • Bon jednego przeznaczenia – tj. taki, w którego przypadku miejsce świadczenia / dostawy i VAT należny z tego tytułu są znane w chwili jego emisji; emisja takiego bonu oraz każdy jego transfer będzie uznawany za dostawę towarów / świadczenie usług.
  • Bon różnego przeznaczenia – tj. każdy inny bon; emisja takiego bonu i jego ew. transfery nie stanowią świadczenia usług / dostawy towarów – obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie „konsumpcji” bonu.

Dodatkowo dyrektywa ustala sposób określania podstawy opodatkowania sprzedaży wykonywanej z wykorzystaniem bonów.

Zasady wynikające z dyrektywy mają objąć bony emitowane od 1 stycznia 2019 r.

Jeśli wykorzystujecie Państwo w swojej działalności bony, vouchery lub podobne rozwiązania, warto zwrócić uwagę na propozycje ustawodawcy w tym zakresie. Potencjalnie mogą one bowiem zmienić zasady opodatkowania takiej sprzedaży. Oczywiście służymy pomocą w analizie wpływu nowych regulacji na Państwa działalność gospodarczą.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo