09.10.2017 Enodo News

Czy rabat jest zawsze przychodem pracownika? Objaśniamy w dzisiejszym Enodo News.

Coraz więcej pracodawców proponuje swoim pracownikom atrakcyjne rabaty na oferowane przez firmę towary lub usługi. Skorzystanie z takiego rabatu powinno co do zasady skutkować powstaniem przychodu w PIT dla pracownika. Z interpretacji organów podatkowych wynika jednak, że udział w programach rabatowych nie zawsze musi się wiązać z obowiązkiem zapłacenia podatku.


Kiedy powstaje przychód?

Przystąpienie pracownika do programu rabatowego uprawnia go do nabycia towarów lub usług oferowanych przez pracodawcę po obniżonej cenie. Mimo to, w chwili przystąpienia do programu trudno mówić o powstaniu u pracownika jakiegokolwiek przychodu w PIT. Taki przychód mógłby jednak powstać w momencie nabycia towaru lub usługi po obniżonej cenie. Zaoszczędzona kwota stanowi przecież dla pracownika wymierną korzyść. Stąd na gruncie PIT, wartość otrzymanego rabatu mogłaby zostać zakwalifikowana jako częściowo odpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika. Wartość takiego świadczenia podlegałaby wówczas opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody pracownika ze stosunku pracy.

W praktyce spotkać można programy różnego typu, skierowane zarówno do pracowników jak i do członków ich rodzin, a nawet do szerszego grona odbiorców (np. do kontrahentów oraz ich pracowników i członków rodziny). Okazuje się, że takie zróżnicowanie grona beneficjentów programu rabatowego może mieć decydujące znaczenie dla opodatkowania przychodów pracownika, który skorzysta z rabatu.


Programy rabatowe bez podatku

Organy podatkowe wskazują w interpretacjach, że skorzystanie przez pracownika z rabatu na towary lub usługi oferowane przez pracodawcę będzie dla niego neutralne podatkowo jeśli krąg osób uprawnionych do skorzystania z rabatu nie jest zawężony wyłącznie do samych pracowników.

O tym, czy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje to, czy uprawnionym do jego otrzymania jest tylko pracownik, czy również inna osoba, niezwiązana z pracodawcą.

Jeżeli pracodawca:

  • wprowadzi program rabatowy skierowany do szerszego grona odbiorców, oraz
  • wszyscy uczestnicy tego programu będą mogli skorzystać z rabatu na jednakowych
    zasadach,

to skorzystanie z rabatu przez któregokolwiek z uczestników, w tym przez pracownika, będzie dla niego neutralne na gruncie PIT.


W interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2017 r. (1462-IPPB2.4511.61.2017.2.AF) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „w przypadku udzielenia rabatu szerokiemu gronu beneficjentów, gdzie skorzystanie z rabatów nie będzie ograniczone wyłącznie do pracowników, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie”.

W stanie faktycznym, którego dotyczyła interpretacja, uprawnionymi do zakupu towarów po obniżonej cenie byli zarówno pracownicy wnioskodawcy jak i pracownicy jego kontrahentów.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor w interpretacjach z dnia 29 marca 2017 r. (1462-
IPPB4.4511.13.2017.1.JK3) oraz z dnia 27 lutego 2017 r. (2461-IBPB-2-2.4511.1091.2016.1.MMA). Programy rabatowe, których dotyczyły interpretacje były skierowane nie tylko do pracowników, ale m.in. do członków organów spółki, współpracowników, usługodawców czy do członków ich rodzin.

Warto zatem dokonać przeglądu już istniejących programów rabatowych pod kątem ewentualnych skutków podatkowych w PIT. Planując zaś zmianę lub wprowadzenie nowego programu rabatowego, warto zastanowić się nad jego strukturą, mając na uwadze obecne stanowisko organów interpretacyjnych.

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności