04.10.2017 Enodo News

Przybliżamy treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

18 września 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1753).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, tzw. Rozporządzenie TP w pierwszej kolejności definiuje zagadnienia związane z dokumentacją podatkową dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, m.in. pojęcia analizy funkcjonalnej, czy profilu funkcjonalnego. Następnie omawiane Rozporządzenie TP wyjaśnia, jakie informacje powinny zostać uwzględnione w tej dokumentacji, o których jest mowa w art. 9a ust. 2b ustawy o CIT, w szczególności w zakresie:

  • danych finansowych,
  • danych identyfikujących podmioty powiązane,
  • opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń,
  • opisu analizy danych porównawczych.

Zakres ten obejmuje wymogi dokumentacji lokalnej (tzw. Local File).

Rozporządzenie doprecyzowuje również wymogi informacyjne dokumentacji grupowej (tzw. Master File), bowiem wyjaśnia brzmienie opisów ust. 2d art. 9a ww. ustawy, dot.:

  • struktury organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych,
  • opisu zasad wyznaczania cen transferowych stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych,
  • opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych,
  • opisu istotnych wartości niematerialnych,
  • opisu sytuacji finansowej podmiotów z grupy.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 3 października 2017 r. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu informacji, które należy zawrzeć w sporządzanej dokumentacji, zapraszamy do kontaktu.


Treść Rozporządzenia - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo