04.10.2017 Enodo News

Przybliżamy treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

18 września 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1753).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, tzw. Rozporządzenie TP w pierwszej kolejności definiuje zagadnienia związane z dokumentacją podatkową dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, m.in. pojęcia analizy funkcjonalnej, czy profilu funkcjonalnego. Następnie omawiane Rozporządzenie TP wyjaśnia, jakie informacje powinny zostać uwzględnione w tej dokumentacji, o których jest mowa w art. 9a ust. 2b ustawy o CIT, w szczególności w zakresie:

  • danych finansowych,
  • danych identyfikujących podmioty powiązane,
  • opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń,
  • opisu analizy danych porównawczych.

Zakres ten obejmuje wymogi dokumentacji lokalnej (tzw. Local File).

Rozporządzenie doprecyzowuje również wymogi informacyjne dokumentacji grupowej (tzw. Master File), bowiem wyjaśnia brzmienie opisów ust. 2d art. 9a ww. ustawy, dot.:

  • struktury organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych,
  • opisu zasad wyznaczania cen transferowych stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych,
  • opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych,
  • opisu istotnych wartości niematerialnych,
  • opisu sytuacji finansowej podmiotów z grupy.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 3 października 2017 r. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu informacji, które należy zawrzeć w sporządzanej dokumentacji, zapraszamy do kontaktu.


Treść Rozporządzenia - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności