16.02.2018 Enodo News

Wywiad z dyrektorem Departamentu Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów.

Szanowni Państwo,

dzisiaj na stronach Rzeczpospolitej został opublikowany wywiad z dyrektorem Departamentu Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów (Panią Joanną Pietrasik), w którym przedstawiona została informacja o pracach nad treścią rozporządzenia, na podstawie którego zmieniony zostanie termin na złożenie dokumentacji cen transferowych.

Z doniesień Rzeczpospolitej wynika, że wspomniany projekt rozporządzenia zakłada zmianę terminu na przygotowanie dokumentacji na 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. W tym przypadku podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zobligowani będą do przygotowania dokumentacji podatkowej do 30 września kolejnego roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo zmiana terminu na przygotowanie dokumentacji ma dotyczyć transakcji realizowanych w latach 2017, 2018 i 2019.

Okres na przygotowanie dokumentacji cen transferowych w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego będzie również dotyczył podmiotów, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Biorąc pod uwagę fakt, że są to jedynie doniesienia medialne, bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian przekażemy Państwu po publikacji projektu rozporządzenia. W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Państwa obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych – zapraszamy do kontaktu.

Wspomniany artykuł - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo