14.10.2020 Formularz TPR – jak ustalić wartość transakcji w przypadku transakcji finansowych?

W opublikowanej 30 września br. na portalu Ministerstwa Finansów finalnej wersji informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” dowiadujemy się, w jaki sposób należy interpretować pole „wartość transakcji” w przypadku transakcji finansowych.

Enodo

Resort doprecyzował swoje stanowisko w stosunku do projektu z maja br., w którym pierwotnie zawarł jedynie odesłanie do art. 11l ust. 1, 2 i 4 ustawy o CIT. Jednakże przepisy te zawierają bezpośrednie odniesienie jedynie do wybranych transakcji finansowych, tj. do transakcji pożyczki, kredytu, emisji obligacji oraz poręczeń i gwarancji. Z tego względu, prawidłowe określenie „wartości transakcji” dla innych niż wymienione powyżej rodzajów transakcji finansowych w dalszym ciągu stanowiło wyzwanie dla podatników.

W finalnej wersji informatora zaprezentowane zostały konkretne przykłady, w jaki sposób należy określać w formularzu TPR „wartość transakcji” dla następujących transakcji finansowych:

  • rachunek bankowy;
  • transakcje na instrumentach pochodnych;
  • transakcje wymiany walut;
  • lokaty, depozyty, lokaty odnawialne wielokrotnie;
  • linia kredytowa wielowalutowa.

O innych ważnych zmianach w kolejnych wpisach z cyklu #TPR_Q&A.

Wioletta Szkudlarek, adwokat, Senior Associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo