05.05.2020 Gminy z tarczą czy na tarczy?

Gminy stopniowo dołączają do grona podmiotów wspierających przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19. Ustawa antykryzysowa w ramach pomocy publicznej umożliwia samorządom wprowadzenie ulg poprzez zwolnienia z płatności lub przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że proponowane uchwały rad gmin mogą się od siebie dość istotnie różnić – warunkami skorzystania z ulg czy wymogami formalnymi. 

Enodo

Przykładowo:

  • we Wrocławiu zdecydowano o zwolnieniu z podatku za miesiące, w których obowiązał stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny, oraz za miesiąc następujący po ich odwołaniu, nie dłużej niż do końca 2020 r. (zainteresowani podatnicy mają 14 dni od terminów płatności ma złożenie nowych formularzy);
  • w Warszawie zaproponowano automatyczne odroczenie o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości (płatnych w kwietniu, maju i czerwcu) dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią. Niestety część gmin nadal jeszcze pracuje nad implementacją zapisów „tarczowych”. 

Chcąc skorzystać z tej ulgi, należy śledzić przyjęte rozwiązania pod kątem wymogów formalnoprawnych w poszczególnych gminach/miastach. 

Mamy nadzieję, że przyjmowane uchwały będą wprowadzać rozwiązania, które przede wszystkim w prosty sposób pomogą przedsiębiorcom, a zakres i sposób implementacji nie będą budzić wątpliwości zarówno prawnych, jak i praktycznych. W praktyce przekonamy się wkrótce, czy tarcza antykryzysowa działa skutecznie na poziomie lokalnym. 

Pozostałe aktualności