05.05.2020 Gminy z tarczą czy na tarczy?

Gminy stopniowo dołączają do grona podmiotów wspierających przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19. Ustawa antykryzysowa w ramach pomocy publicznej umożliwia samorządom wprowadzenie ulg poprzez zwolnienia z płatności lub przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że proponowane uchwały rad gmin mogą się od siebie dość istotnie różnić – warunkami skorzystania z ulg czy wymogami formalnymi. 

Enodo

Przykładowo:

  • we Wrocławiu zdecydowano o zwolnieniu z podatku za miesiące, w których obowiązał stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny, oraz za miesiąc następujący po ich odwołaniu, nie dłużej niż do końca 2020 r. (zainteresowani podatnicy mają 14 dni od terminów płatności ma złożenie nowych formularzy);
  • w Warszawie zaproponowano automatyczne odroczenie o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości (płatnych w kwietniu, maju i czerwcu) dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią. Niestety część gmin nadal jeszcze pracuje nad implementacją zapisów „tarczowych”. 

Chcąc skorzystać z tej ulgi, należy śledzić przyjęte rozwiązania pod kątem wymogów formalnoprawnych w poszczególnych gminach/miastach. 

Mamy nadzieję, że przyjmowane uchwały będą wprowadzać rozwiązania, które przede wszystkim w prosty sposób pomogą przedsiębiorcom, a zakres i sposób implementacji nie będą budzić wątpliwości zarówno prawnych, jak i praktycznych. W praktyce przekonamy się wkrótce, czy tarcza antykryzysowa działa skutecznie na poziomie lokalnym. 

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo