19.03.2019 Hanna Filipczyk, nasz of Counsel, doktorem habilitowanym!

12 marca 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała Hannie stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie  prawa. Podstawą był dotychczasowy dorobek, w tym książka "Tax avoidance and rationality of law", wydana nakładem Wolters Kluwer w 2017 r. Jesteśmy niezmiernie dumni, że tak wybitne osoby, jak Hanna, są członkami naszego zespołu! Haniu, gratulujemy!

Enodo

Pozostałe aktualności