02.01.2019 Ministerstwo Finansów daje przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian w podatku u źródła.

W dniu 31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w podatku u źródła polegają m.in. na wprowadzeniu obowiązku poboru podatku przez płatnika w przypadku wypłat na rzecz danego podatnika przekraczających w danym roku podatkowym 2.000.000,00 zł.  Jeżeli zostały spełnione odpowiednie warunki, płatnik będzie mógł ubiegać się o zwrot zapłaconej daniny lub zrezygnować z jej poboru pod warunkiem posiadania opinii o zwolnieniu lub złożenia stosownego oświadczenia.

Rozporządzenie odracza, a w przypadku niektórych należności wyłącza stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2545/

Pozostałe aktualności