06.07.2018 Nowe wzory formularzy PIT-TP i CIT-TP

Zmiany w obowiązujących formularzach!

6 lipca weszły w życie nowe wzory formularzy PIT-TP i CIT-TP Podstawową zmianą w porównaniu do poprzednio obowiązujących wzorów formularzy jest rozróżnienie pomiędzy podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego sprawozdanie dotyczy.

Zmiany mają umożliwić podatnikom znajdującym się w specyficznej sytuacji (w szczególności podatkowym grupom kapitałowym i wspólnikom spółek osobowych wyznaczonym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych) prawidłowe wypełnienie obowiązku w zakresie złożenia uproszczonego sprawozdania.

Ministerstwo Finansów potwierdza, że raportowanie PIT-TP i CIT-TP ma dostarczać organom skarbowym wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Pełna treść rozporządzeń wraz z uzasadnieniem - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności