22.07.2021 Nowy Ład również w cenach transferowych, cz. 2 – negatywne zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów

Jak informowaliśmy w poprzednim artykule, Ministerstwo Finansów opublikowało „Pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie cen transferowych” (dalej: Nowy Ład), w ramach którego zaproponowało kilka zmian dotyczących przepisów o cenach transferowych. Zaczęliśmy od plusów planowanych regulacji, a tym razem skupimy się na propozycjach, które naszym zdaniem należy ocenić negatywnie.

Enodo

Zmiana, o której mowa, obejmuje przepisy kodeksu karnego skarbowego. Według Ministerstwa Finansów propozycja ta ma być konsekwencją likwidacji oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Obecnie obowiązujące przepisy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami KKS, kara grzywny do 720 stawek dziennych przewidziana jest dla osób odpowiedzialnych w ramach danego podmiotu za złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które wbrew takiemu obowiązkowi nie złożyły takiego oświadczenia w ogóle, złożyły go po terminie albo poświadczyły w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Propozycja zmian przepisów

Natomiast zmiana, jaką proponuje Ministerstwo w ramach Nowego Ładu, może wydawać się niewielka, jednak ma istotne znaczenie w kwestii odpowiedzialności osobistej członków zarządu.

Nowy Ład może nam przynieść następujące zmiany w karach związanych z lokalną dokumentacją cen transferowych:

  • do 720 stawek dziennych – jeżeli podmiot nie sporządził lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • do 720 stawek dziennych – jeżeli podmiot sporządził lokalną dokumentację cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
  • do 720 stawek dziennych - jeżeli podmiot nie dołącza do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. master file);
  • do 240 stawek dziennych - jeżeli podmiot sporządził lokalną dokumentację cen transferowych po terminie.

Hipotetyczne kary, jakie mogłyby obowiązywać po wprowadzeniu proponowanych zmian, mogą sięgać wielu milionów złotych.

Nieoczywiste konsekwencje nowych propozycji

Zmiana przepisów KKS jest z jednej strony oczywista ze względu na zaproponowaną likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, jednak kierunek modyfikacji przepisów KKS jest niepokojący. Jeżeli zostaną one wprowadzone w niezmienionym kształcie, będzie to powodować istotne ryzyko po stronie polskich podatników, nie tylko w zakresie „standardowych transakcji”, ale również ryzyko dla podmiotów niepowiązanych, które zawierają transakcje rajowe bezpośrednie lub pośrednie.

Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące transakcji dokonywanych z rajami podatkowymi, które dotyczą zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych. Ponadto nowe przepisy obejmują również transakcje pośrednie z rajami podatkowymi czyli transakcje, w których polski podatnik dokonuje z jakimkolwiek kontrahentem o wartości przekraczającej 500 tys. zł, a ten kontrahent dokonuje jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego. Więcej o nowych przepisach pisaliśmy w poprzednich artykułach.

Sytuacja może być o tyle trudna, że polski podatnik może nie wiedzieć, że jego kontrahent dokonał jakiegokolwiek rozliczenia z podmiotem z raju podatkowego, a tym samym, że ma on obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawartej z tym kontrahentem. Jednak zmiany w zakresie KKS spowodują, że osoby odpowiedzialne za sporządzanie dokumentacji cen transferowych mogą zostać obciążone wspomnianymi powyżej karami.

Oczywiście należy podkreślić, że opisane w niniejszym artykule zmiany to dopiero propozycje Ministerstwa Finansów, jednak pokazują one całokształt podejścia polskiego ustawodawcy do rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Co ciekawe, Ministerstwo Finansów dało obywatelom jedynie cztery dni na zapoznanie się z planowanymi zmianami i odniesienie się do nich. Termin na zgłaszanie uwag minął 2 lipca, zatem nie pozostało nic innego, niż oczekiwanie na kolejne etapy prac legislacyjnych… Tylko czy Ministerstwo weźmie pod uwagę krytykę planowanych przepisów? O tym zapewne przekonamy się już wkrótce!

Marta Pabjańska, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo