25.06.2019 Opodatkowanie VAT obrotu handlowego w UE – jest projekt nowych regulacji

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy implementującej unijne regulacje w zakresie opodatkowania VAT handlu między państwami członkowskimi, wprowadzone przede wszystkim Dyrektywą Rady UE 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r.

Enodo

Zaproponowane zmiany dotyczą w szczególności:

  • wprowadzenia szczegółowych zasad opodatkowania VAT transakcji realizowanych przy wykorzystaniu magazynów typu call-off stock (magazynów konsygnacyjnych);

  • uściślenia części reguł dotyczących opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych;

  • wprowadzenia obowiązku posiadania przez dostawcę numeru VAT nabywcy jako warunku zastosowania stawki 0% w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (tzw. WDT).

Regulacje unijne, które zgodnie z opublikowanym projektem mają zostać wprowadzone do ustawy o VAT, przewidują m.in. wprowadzenie uproszczenia w myśl którego – pod pewnymi warunkami – w ramach procedury magazynu call-off stock na dostawcy ciążyć będzie wyłącznie obowiązek wykazania WDT w państwie rozpoczęcia transportu towarów. Obowiązek wykazania WNT spoczywać będzie z kolei na nabywcy, analogicznie jak ma to miejsce w standardowych transakcjach towarowych pomiędzy dwoma podatnikami. Nowe przepisy mają wyeliminować przypadki, w których dostawca korzystający z magazynu typu call-off stock zmuszony jest do raportowania szeregu czynności: WDT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tzw. WNT) oraz „krajowej” dostawy towarów w państwie, w którym towary zostaną dostarczone nabywcy.

Jak wynika z treści dokumentu opublikowanego przez MF, zasadnicza część nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o szczegółowym kształcie zaproponowanych zmian w ustawie o VAT oraz ich wpływie na rozliczenia podatników.

Irmina Sobczuk, Associate

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo