25.06.2019 Opodatkowanie VAT obrotu handlowego w UE – jest projekt nowych regulacji

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy implementującej unijne regulacje w zakresie opodatkowania VAT handlu między państwami członkowskimi, wprowadzone przede wszystkim Dyrektywą Rady UE 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r.

Enodo

Zaproponowane zmiany dotyczą w szczególności:

  • wprowadzenia szczegółowych zasad opodatkowania VAT transakcji realizowanych przy wykorzystaniu magazynów typu call-off stock (magazynów konsygnacyjnych);

  • uściślenia części reguł dotyczących opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych;

  • wprowadzenia obowiązku posiadania przez dostawcę numeru VAT nabywcy jako warunku zastosowania stawki 0% w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (tzw. WDT).

Regulacje unijne, które zgodnie z opublikowanym projektem mają zostać wprowadzone do ustawy o VAT, przewidują m.in. wprowadzenie uproszczenia w myśl którego – pod pewnymi warunkami – w ramach procedury magazynu call-off stock na dostawcy ciążyć będzie wyłącznie obowiązek wykazania WDT w państwie rozpoczęcia transportu towarów. Obowiązek wykazania WNT spoczywać będzie z kolei na nabywcy, analogicznie jak ma to miejsce w standardowych transakcjach towarowych pomiędzy dwoma podatnikami. Nowe przepisy mają wyeliminować przypadki, w których dostawca korzystający z magazynu typu call-off stock zmuszony jest do raportowania szeregu czynności: WDT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tzw. WNT) oraz „krajowej” dostawy towarów w państwie, w którym towary zostaną dostarczone nabywcy.

Jak wynika z treści dokumentu opublikowanego przez MF, zasadnicza część nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o szczegółowym kształcie zaproponowanych zmian w ustawie o VAT oraz ich wpływie na rozliczenia podatników.

Irmina Sobczuk, Associate

Pozostałe aktualności