06.11.2019 Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie APA

Prezydent RP podpisał wczoraj (5 listopada) ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tzw. ustawa DRM).

Ustawa DRM oprócz zmian dotyczących sporów w zakresie podwójnego opodatkowanie transakcji, całościowo ureguluje instytucję uprzednich porozumień cenowych (tzw. APA), która obecnie funkcjonuje na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Część nowych przepisów o APA jest szczególnie istotna z perspektywy podatników, którzy z powodu ograniczenia wprowadzonego art. 15e ustawy o CIT nie mogą zaliczyć do kosztów wszystkich wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych.

Jak wynika z ustawy o CIT, pominięcie powyższego ograniczenia jest możliwe, ale wyłącznie w zakresie w jakim prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia należnego podmiotowi powiązanemu z tytułu danej transakcji potwierdza APA. Dotyczy to okresu, który obejmuje APA, jak również roku podatkowego wydania APA oraz roku podatkowego poprzedzającego ten rok. Niestety, nawet przybliżone określenie terminu wydania APA przez Szefa KAS jest obecnie znacznie utrudnione z uwagi na odległe (i sukcesywnie wydłużające się) terminy rozpoznawania wniosków składanych przez podatników. To z kolei wpływa na brak pewności co do roku podatkowego, którym limit przewidziany w art. 15e ustawy o CIT faktycznie nie będzie musiał być stosowany w odniesieniu do poszczególnych transakcji.

Tymczasem podpisana przez Prezydenta RP ustawa DRM przewiduje, że podatnicy będą mogli zapewnić sobie odliczenie kosztów, o których mowa w art. 15e ustawy o CIT począwszy od roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym złożono wniosek o APA. Dotyczy to jednak tylko tych podmiotów, które zdążą ze złożeniem wniosku do 31 grudnia 2019 r. Innymi słowy, podatnicy którzy ponieśli w latach 2018-2019 wydatki podlegające wspominanym limitom, powinni rozważyć możliwość złożenia wniosku o APA jeszcze w tym roku. Wraz z uzyskaniem APA, będą uprawnieni do skorygowania rozliczeń z tytułu CIT (podwyższenia kwoty kosztów) za wspomniane okresy.

Końcowo przypominamy również, że w tym roku nie należy spodziewać się uchwalenia przepisów dotyczących uproszonej procedury APA (tzw. uAPA). Regulacje w tym zakresie zostały pierwotnie opracowane przez Ministerstwo Finansów w ramach projektu ustawy DRM z myślą o tej części świadczeń, których dotyczy art. 15e ustawy o CIT. W toku prac legislacyjnych zdecydowano się jednak na wydzielenie przepisów w sprawie uAPA do odrębnego projektu ustawy, który jak dotąd nie został opublikowany.

Artur Klęsk, partner Enodo Advisor

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo