20.07.2020 SLIM VAT: prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki

Odchudzenie podatku VAT ma uprościć i unowocześnić ten podatek w czterech obszarach. Resort finansów obiecuje proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe

Enodo

Projekt zmian w VAT zakładający ułatwienia dla małych firm ma zostać opracowany jeszcze w tym roku. Skróci czas poświęcany na wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i ma pomóc biznesowi w radzeniu sobie z kryzysem wywołanym COVID-19. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: „SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.”

Główne założenia SLIM VAT:

  • Proste fakturowanie

Resort finansów chce zrezygnować z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (in minus) przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Poza tym w ustawie o VAT mają pojawić się przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży). Dotychczas podatnicy bazowali w tej kwestii tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie.

  • Ułatwienia dla eksporterów

Dostosowanie przepisów do realiów biznesowych i rozwiązanie problemu dostaw długoterminowych ma nastąpić dzięki wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy terminu wywozu towarów przy którym można zastosować stawkę 0% od zaliczki w eksporcie towarów.

  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Po zmianie przepisów podatnicy będą mogli ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT lub CIT.

  • Korzyści finansowe

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech – a nie jak dotychczas trzech – miesięcy, bez konieczności korygowania deklaracji.

Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Zmiana oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości. Górna granica wydatków na jednorazowe prezenty małej wartości wzrośnie z 10 zł do 20 zł.

Projekt SLIM VAT jest po konsultacjach wewnętrznych w Ministerstwie Finansów, zmiany w przepisach mają być uchwalone jeszcze w tym roku a nowe rozwiązania zaczną obowiązywać w pierwszych miesiącach 2021 r.

 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pozostałe aktualności