05.07.2019 Stanowisko ekspertów Enodo uwzględnione przez Ministerstwo Finansów w przyjętym przez Rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy VAT

2 lipca 2019 r., rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UA45) w znacznie zmienionej formie. Dr hab. Hanna Filipczyk, Tomasz Kowalczyk i Piotr Litwin, doradzali Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa w zakresie jednej z najważniejszych zmian  w ustawie, tj. obniżenie tzw. sankcji ze 100% do 30% i wprowadzenie przypadków, w których sankcja nie będzie stosowana.

 

Enodo

Więcej informacji o udziale ekspertów Enodo w konsultacjach na stronie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa:

Uwagi PZPB uwzględnione w przyjętym projekcie ustawy o VAT (UA45)

Pozostałe aktualności

25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo