05.07.2019 Stanowisko ekspertów Enodo uwzględnione przez Ministerstwo Finansów w przyjętym przez Rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy VAT

2 lipca 2019 r., rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UA45) w znacznie zmienionej formie. Dr hab. Hanna Filipczyk, Tomasz Kowalczyk i Piotr Litwin, doradzali Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa w zakresie jednej z najważniejszych zmian  w ustawie, tj. obniżenie tzw. sankcji ze 100% do 30% i wprowadzenie przypadków, w których sankcja nie będzie stosowana.

 

Enodo

Więcej informacji o udziale ekspertów Enodo w konsultacjach na stronie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa:

Uwagi PZPB uwzględnione w przyjętym projekcie ustawy o VAT (UA45)

Pozostałe aktualności