26.03.2020 Tarcza antykryzysowa - rozwiązania podatkowe

Rząd przyjął projekt ustawy i rozporządzenia, które mają pomóc przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Projekty przewidują rozwiązania dotyczące podatków i składek ZUS.

Enodo

Część z proponowanych rozwiązań dotyczy wszystkich przedsiębiorców - są to m.in.:

  • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej związanej z rozłożeniem na raty lub odroczeniem płatności składek na ZUS i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, m.in. PIT, CIT, VAT – konieczne jest jednak wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem;
  • przedłużenie terminu wpłaty przez płatników zaliczek na PIT pracowników do 1.6.2020 r.;
  • odroczenie wejścia w życie istotnych zmian w podatku VAT do 1.7.2020 r. – przede wszystkim nowego formatu JPK dla dużych przedsiębiorców oraz nowej matrycy stawek VAT i przepisów o wiążącej informacji stawkowej;
  • wydłużenie terminu do złożenia deklaracji PIT i CIT za 2019 r. oraz wpłaty związanego z tym podatku do końca maja 2020 r.;
  • możliwość odliczenia straty podatkowej z 2020 r. do wysokości 5 mln zł od dochodu osiągniętego w 2019 r. poprzez korektę zeznania za ten rok (rozwiązanie skierowane do podatników, który zanotują spadek rocznych obrotów o co najmniej 50%);
  • wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jeśli nie dokonali płatności w terminie 90 dni (przepisy skierowane do podmiotów, których przychody w danych okresach rozliczeniowych spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznych okresów w latach poprzednich).

Wiele istotnych zmian adresowanych jest do najmniejszych przedsiębiorców – są to m.in.:

  • całkowite zwolnienie ze składek ZUS mikroprzedsiębiorców za zatrudnianych przez nich pracowników za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja bez dalszych warunków oraz zwolnienie z ZUS samego przedsiębiorcy, jeśli jego miesięczne przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczały 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15 600 PLN);
  • możliwość rezygnacji w trakcie roku z regulowania zaliczek uproszczonych na podatki dochodowe i płacenie zaliczek od dochodów bieżących (rozwiązanie skierowane do małych podatników).

W stosunku do pierwotnych zapowiedzi i projektów, których fragmenty nieoficjalnie pojawiały się w mediach, opublikowane dokumenty zawierają dodatkowo m.in. odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego w CIT i PIT do 30.5.2020 r. i całkowite zwolnienie z ZUS mikroprzedsiębiorców. Projekty wciąż nie uwzględniają jednak wielu ważnych postulatów, których realizacja mogłaby przyczynić się do poprawy sytuacji  przedsiębiorców (m.in. zwolnienia z VAT).

Projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu. Jeżeli zostanie uchwalony, ustawa może wejść w życie jeszcze w marcu.

Pozostałe aktualności