29.05.2020 Tarcza antykryzysowa vs ceny transferowe – kolejne przedłużenie terminów

Opublikowana w marcu ustawa zwana „Tarczą antykryzysową” wprowadziła wydłużony termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) do 30 września 2020 r. dla podatników , których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Co zmieniło się i zmieni w wyniku kolejnych nowelizacji "Tarczy"?

Enodo

Aktualizacja ustawy w ramach Tarczy 2.0 dodatkowo rozszerzyła regulacje mające na celu złagodzenie skutków kryzysu,  w obszarze cen transferowych przesuwając termin na złożenie oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 30 września 2020 r. oraz termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych do 30 grudnia 2020 r. także w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Przyjęte regulacje zostały skierowane do bardzo wąskiej grupy podatników ze skróconym rokiem podatkowym. Wzbudziło to obawy przedsiębiorstw realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi, że to właśnie w obszarze cen transferowych fiskus będzie upatrywać środków na łatanie dziury budżetowej spowodowanej epidemią.

Z pewnością przyjmą one z ulgą wiadomość, że aktualnie procedowany w Sejmie projekt „Tarczy 4.0” zakłada przesunięcie terminów dotyczących cen transferowych dla wszystkich podatników. Zgodnie z aktualną treścią projektu termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Ponadto zgodnie z założeniami projektu „Tarczy 4.0” termin na przygotowanie dokumentacji grupowej miałby zostać przesunięty do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Biorąc pod uwagę pracochłonne wymogi sprawozdawcze i sankcje przewidziane w obszarze cen transferowych, należy stwierdzić, że jest to istotne wsparcie dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pozostałe aktualności