08.09.2021 Termin publikacji pierwszej Informacji o Strategii Podatkowej raczej nie zostanie wydłużony.

Wbrew zapowiedziom przesunięcia na 2022 r. terminu publikacji pierwszej Informacji o Strategii Podatkowej, w przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekcie tzw. tarczy prawnej, projekt ten nadal nie został opublikowany.

Enodo

Biorąc pod uwagę czasochłonność procesu legislacyjnego oraz fakt, że do końca roku pozostało już niewiele czasu, naszym zdaniem istnieje spore ryzyko, że nie uda się przesunąć tego terminu.

Należy przygotować się na taką sytuację. Przypominamy, że nie ma szczególnych przepisów przejściowych odnośnie terminu publikacji pierwszej Informacji o Strategii Podatkowej. Ministerstwo Finansów w zamieszczonym na swojej stronie komunikacie z 9 grudnia 2020 r. potwierdziło jednak, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. Działanie w oparciu o tę informację i przygotowanie Informacji o Strategii za rok 2020 do końca roku 2021 wydaje się zatem na ten moment najbezpieczniejszym podejściem, pozwalającym uniknąć ewentualnych sankcji.

Jeżeli przepisy przesuwające termin publikacji pierwszej Informacji o Strategii Podatkowej nie zostaną przyjęte – a niestety właśnie na to wygląda  –  to podatnikom pozostało niewiele czasu na przygotowanie się do realizacji tego obowiązku. Zwracamy bowiem uwagę, że przygotowanie Informacji o Strategii Podatkowej wymaga m.in. zbadania procesów podatkowych występujących u podatnika, czy dokonania odpowiednich ustaleń z grupą, do której należy. Warto zatem podjąć stosowne działania jak najszybciej.

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Dyrektor w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Monika Kaleta, adwokat, Associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo