10.11.2021 TPR 2020 – pytania i odpowiedzi od Ministerstwa Finansów, cz. 1

22 października resort finansów opublikował nową, zaktualizowaną wersję „Informacji o cenach transferowych - pytania i odpowiedzi” (Informator TPR, Q&A TPR), w której odniesiono się do pytań i wątpliwości podatników, co do sposobu wypełniania formularza TPR za rok 2020. Prezentujemy pierwszą część analizy tego dokumentu.

Enodo

Q&A TPR to dokument szczególnie istotny dla podmiotów powiązanych ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie w sprawie TPR (Rozporządzenie TPR), które w głównej mierze rozszerza zakres przekazywanych informacji w ramach tego formularza.

Co w nowym informatorze TPR?

Informator TPR został nie tylko rozszerzony o opracowane pytania, które wynikały z zeszłorocznych wątpliwości podatników, ale również z faktu z nowelizacji przepisów. Łącznie Q&A TPR zawiera aż 127 pytań wraz z odpowiedziami. Treść odpowiedzi pochodząca z zeszłorocznej wersji dokumentu, nie została zmieniona (o ile nie było to koniecznie, w związku ze obowiązywaniem nowego Rozporządzenia TPR), jedyne modyfikacje dotyczyły doprecyzowania treści odpowiedzi.

Informator TPR zawiera odpowiedzi na pytania i wątpliwości podatników w zakresie każdej z części formularza informacji o cenach transferowych, szereg wskazówek oraz przykładów, które mogą zostać wykorzystanie jako wsparcie w ramach wypełnienia obowiązku raportowania przez podatników. Dokument został podzielony na trzy główne części:

  • uwagi do informacji TPR złożonych za rok 2019,
  • zagadnienia ogólne oraz
  • dane transakcji.

W Informatorze TPR omówiono, kto powinien składać formularz, czyje dane wskazać w danej części formularza (szczególnie w przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej). Zwrócono uwagę również na kwestię składnia informacji o cenach transferowych przez pełnomocników oraz wyszczególniono kilka ogólnych błędów zidentyfikowanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie składanych TPR za rok 2019, np. pomyłki podczas wskazywania danych rejestrowych podmiotów i jak należy w takich sytuacjach postąpić.

Transakcje z rajami podatkowymi

Zaletą najnowszego Informatora TPR jest poszerzenie jego treści o informacje dotyczące transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Jest to przydatne z perspektywy ostatniej nowelizacji przepisów dla transakcji z rajami podatkowymi, która obejmuje zdarzenia gospodarcze mające miejsce w bieżącym roku podatkowym tj. 2021 i z których raportowaniem podatnicy będą musieli się zmierzyć już od stycznia. Znowelizowane przepisy nie obowiązują transakcji raportowanych za rok 2020, niemniej jednak korzystny jest fakt każdego rozszerzenia Q&A TPR o ten zakres i podnoszenia świadomości podatników, że raportowanie w zakresie cen transferowych obowiązuje nie tylko podmioty powiązane.

Korekta formularza

Co istotne, Informator TPR odnosi się do sytuacji, w których należy złożyć korektę formularza i jak ją należy ująć, również gdy są to korekty cen transferowych na podstawie art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z Q&A TPR, złożenie korekty formularza TPR, w celu skorygowania błędu spełnia przesłanki skutecznie złożonego czynnego żalu. W dokumencie wskazano, jak można postąpić gdy, cena transferowa znajduje się poza przedziałem ustalonym w analizie porównawczej lub gdy obowiązek raportowania zakresie informacji o cenach transferowych został wypełniony po terminie.

Kolejna cześć Q&A TPR odnosi się do kluczowej, i sprawiającej największe problemy, sekcji formularza TPR, tj. danych dotyczących transakcji kontrolowanych. Poza informacjami, które zostały poruszone w zeszłym roku (np. grupowania transakcji, określania kategorii transakcji), w Q&A TPR znajdują się nowe kwestie, które obejmują m.in.:

  • sposób przedstawienia kontraktów w zakresie generalnego wykonawstwa,
  • raportowania usług o niskiej wartości dodanej (również korzystających ze zwolnienia safe harbours) oraz
  • sposób ujmowania kompensat (informacje te stanowią nowość w stosunku do zeszłorocznej wersji formularza TPR).

 

Angelika Szambara, Associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo