15.07.2019 uAPA się opóźni

Wbrew nadziejom podatników, na przepisy o uproszczonych porozumieniach cenowych (tzw. uAPA) trzeba będzie jeszcze poczekać.

Enodo

Jak wynika z opublikowanego podsumowania konsultacji publicznych projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, duża liczba istotnych zastrzeżeń do zaproponowanych regulacji o uAPA skłoniła Ministerstwo Finansów do wyłączenia ich ze wspomnianego projektu w celu odrębnego procedowania. Zgodnie z założeniami, ma to służyć przygotowaniu systemowego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno z punktu widzenia podatników jak i budżetu państwa.

Jak dotąd nie wskazano oficjalnego terminu, w którym należałoby się spodziewać publikacji nowego, odrębnego projektu dedykowanego uAPA. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że tym razem zakres zaproponowanych przepisów zostanie rozszerzony, co umożliwi uzyskanie uAPA w odniesieniu do większości usług niematerialnych, których zaliczenie do kosztów podatkowych limituje obecnie art. 15e ustawy o CIT.

Link do podstrony dotyczącej konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578011#12578011). Dokument, o którym piszemy znajduje się w sekcji Odniesienie się wnioskodawcy do uwag, nazwa pliku "Raport z konsultacji".

Pozostałe aktualności