06.05.2019 VAT w usługach budowlanych – kluczowy jest jednak protokół

Wiele wskazuje na to, że firmy z branży budowlanej mogą liczyć na uproszenie rozliczeń podatku VAT z tytułu świadczonych usług budowlanych oraz budowlano-montażowych. Tak optymistyczny wniosek płynie z jednego z najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), który uznał, że jeśli zgodnie z wolą stron o wykonaniu prac decyduje ich przyjęcie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero wraz z jego podpisaniem możemy mówić o wyświadczeniu usługi z perspektywy VAT.

 

Enodo

TSUE  zwrócił uwagę, że podpisanie protokołu odbioru prac należy uznać za moment wykonania usług, jeżeli:

  • odbiór prac na podstawie protokołu został przewidziany przez strony w ramach umowy o roboty budowlane lub budowlano-montażowe;
  • postanowienia odnoszące się do odbioru prac na podstawie protokołu wpisują się normy i standardy wypracowane w branży budowlanej;
  • przed dokonaniem odbioru prac na podstawie protokołu nie jest możliwe ostateczne określenie wynagrodzenia należnego usługodawcy (np. ze względu na obowiązek dokonania koniecznych zmian przez wykonawcę w przypadku zgłoszenia ewentualnych wad przez usługobiorcę). (wyrok w sprawie C-224/18 Budimex)

Powyższe konkluzje zdecydowanie odbiegają od praktyki wypracowanej dotąd przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne (popartej interpretacją ogólną Ministra Finansów z 5 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141), zgodnie z którą dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT z tytułu usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, decydujące znaczenie ma moment zgłoszenia prac do odbioru przez wykonawcę.

 

Irmina Sobczuk, associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności