06.05.2019 VAT w usługach budowlanych – kluczowy jest jednak protokół

Wiele wskazuje na to, że firmy z branży budowlanej mogą liczyć na uproszenie rozliczeń podatku VAT z tytułu świadczonych usług budowlanych oraz budowlano-montażowych. Tak optymistyczny wniosek płynie z jednego z najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), który uznał, że jeśli zgodnie z wolą stron o wykonaniu prac decyduje ich przyjęcie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero wraz z jego podpisaniem możemy mówić o wyświadczeniu usługi z perspektywy VAT.

 

Enodo

TSUE  zwrócił uwagę, że podpisanie protokołu odbioru prac należy uznać za moment wykonania usług, jeżeli:

  • odbiór prac na podstawie protokołu został przewidziany przez strony w ramach umowy o roboty budowlane lub budowlano-montażowe;
  • postanowienia odnoszące się do odbioru prac na podstawie protokołu wpisują się normy i standardy wypracowane w branży budowlanej;
  • przed dokonaniem odbioru prac na podstawie protokołu nie jest możliwe ostateczne określenie wynagrodzenia należnego usługodawcy (np. ze względu na obowiązek dokonania koniecznych zmian przez wykonawcę w przypadku zgłoszenia ewentualnych wad przez usługobiorcę). (wyrok w sprawie C-224/18 Budimex)

Powyższe konkluzje zdecydowanie odbiegają od praktyki wypracowanej dotąd przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne (popartej interpretacją ogólną Ministra Finansów z 5 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141), zgodnie z którą dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT z tytułu usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, decydujące znaczenie ma moment zgłoszenia prac do odbioru przez wykonawcę.

 

Irmina Sobczuk, associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo