08.06.2020 WHT - certyfikaty rezydencji w czasie pandemii

Sejm uchwalił Tarczę 4.0. Zamieszczone w ustawie przepisy dotyczą również płatników podatku u źródła (WHT). Kolejna wersja „Tarczy” zawiera m.in. istotne uproszczenia w obszarze certyfikatów rezydencji.

Enodo

Przedłużenie ważności certyfikatów rezydencji

  • Płatnik WHT może uwzględnić certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu, jeśli okres dwunastu miesięcy od daty ich wydania upływa w okresie obowiązywania tych stanów.

Możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów

  • Miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji. Jednakże informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Możliwość posługiwania się certyfikatami za 2019 rok

  • Kolejnym istotnym uproszczeniem przewidzianym w Tarczy jest możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 rok w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu. W tym przypadku płatnik WHT musi uzyskać od podatnika dodatkowo oświadczenie co do aktualności danych w zawartych w tym certyfikacie rezydencji.

 

Pozostałe aktualności