05.10.2020 Z radością informujemy o wyróżnieniu dla Enodo Advisors!

Dr hab. Hanna Filipczyk i Piotr Litwin już po raz trzeci otrzymali wyróżnienia w prestiżowym rankingu #World Tax (we współpracy z #International Tax Review). Hanna została doceniona w kategoriach "Tax Controversy" oraz "Women in Tax", a Piotr w kategorii "Indirect Tax". 

Enodo

Serdeczne gratulacje dla Hanny i Piotra oraz podziękowania za zaangażowanie dla zespołu Enodo. Szczególne wyrazy wdzięczności dla Andrzeja Wapowskiego, Michała Hryszki i Huberta Cichonia za wkład w sukcesy w Tax Litigation oraz dla Izabeli Ścierskiej-Kulmy, Tomka Kowalczyka i Jarka Józefowskiego za ogromny wkład w ciekawe, skomplikowane projekty transakcyjne i doradcze w VAT i CIT.

World Tax 2020 to zestawienie wiodących firm podatkowych z całego świata, stworzone w oparciu o opinie klientów i innych ekspertów z dziedziny podatków.

Gorące podziękowania kierujemy także do naszych Klientów za zgodę na przekazanie organizatorom rankingu informacji o niektórych zrealizowanych projektach (przy zachowaniu poufności). Przy ocenie uwzględniane są jedynie informacje, które analitycy Euromoney mogą zweryfikować w rozmowach z Klientami poszczególnych praktyk.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo