23.07.2018 Zmiany Ministerstwa Finansów

Kolejne informacje o planach Ministerstwa Finansów dotyczących ograniczeń w rozpoznawaniu kosztów samochodów firmowych.

Planowany nowy limit - 150 tys. zł i 75% także dla rat leasingowych!
W odpowiedzi na interpelację nr 23527 MF wyjaśnia, że dąży do zrównania sytuacji przedsiębiorców ponoszących wydatki na samochody służbowe, niezależnie od tego, na jakiej podstawie z nich korzystają. Zdaniem MF, aktualne przepisy faworyzują tych, którzy zawarli umowy najmu lub leasingu operacyjnego samochodu. To właśnie ich czekają największe zmiany.


Według zapowiedzi MF, jeśli samochód będzie służył także do celów innych, niż działalność gospodarcza, podatnik zaliczy do kosztów podatkowych tylko 75% poniesionych wydatków (np. rat leasingowych). Aby rozpoznać koszty w pełnej wysokości przedsiębiorca nie tylko będzie musiał wyeliminować całkowicie prywatne przejazdy, ale także odpowiednio to udokumentować - prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu (tak jak dla potrzeb odliczenia 100% VAT, na co mało kto się w praktyce decyduje).


Na zmianach mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy planują kupić droższe auta - MF chce podnieść limit wartości samochodu dla celów ujmowania odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości do 150 000 zł.

Odpowiedź MF - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo