01.07.2020 Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych

Dnia 25 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana długo wyczekiwana ustawa nowelizująca przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106). Ustawa dostosowuje krajowe regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych do procedury automatycznej wymiany informacji o transgranicznych schematach podatkowych pomiędzy organami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Enodo

Nowe regulacje zawierają w szczególności:

  • wprowadzenie procedury automatycznej wymiany informacji o transgranicznych schematach podatkowych (podmiotem uczestniczącym w takiej wymianie będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) oraz zmian w zakresie schemy MDR (nowa schema dostosowana do wymogów unijnych – obowiązuje od 1 lipca 2020 r.);
  • wprowadzenie nowej instytucji numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT) nadawanego zgłaszanym transgranicznym schematom podatkowym;
  • zniesienie obowiązku podpisywania informacji MDR-3 przez wszystkich członków zarządu – wystarczające będzie, że informację tę podpiszą osoby uprawnione do reprezentacji podatnika (w dalszym ciągu wyłączona jest jednak możliwość jej złożenia przez pełnomocnika);
  • unieważnienie z mocy prawa dotychczasowych numerów schematu podatkowego (NSP) nadanych transgranicznym schematom podatkowym;
  • wprowadzenie obowiązku ponownego poinformowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o udostępnieniu transgranicznych schematów podatkowych standaryzowanych (do 31 sierpnia 2020 r.); oraz
  • wprowadzenie obowiązku ponownego zgłoszenia już zaraportowanych transgranicznych schematów podatkowych.

Powyższy obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych w świetle ustawy powinien być spełniony przez promotorów do dnia 31 lipca 2020 r. Jeżeli promotorzy nie spełnią tego obowiązku, to transgraniczny schemat podatkowy powinien zostać zgłoszony przez korzystającego (do dnia 16 sierpnia 2020 r.) lub wspomagającego (do dnia 31 sierpnia 2020 r.). Jednak obecnie w konsultacjach publicznych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów przesuwającego powyższe terminy:

  • do 31 stycznia 2021 r. – dla promotorów;
  • do 14 lutego 2021 r. – dla korzystających; oraz
  • do 28 lutego 2021 r. – dla wspomagających.

Nowelizacja przepisów o MDR może spowodować konieczność ponownego przyjrzenia się swoim wewnętrznym politykom i procedurom dotyczącym raportowania schematów podatkowych.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat powyższych regulacji – zapraszamy do kontaktu.

Autor: Jarosław Józefowski

Pozostałe aktualności