Pro bono

Chcemy dbać o dobro wspólne. Zależy nam na tym, by prawo podatkowe było stosowane prawidłowo, a prawa podatników były należycie chronione.

Bezpłatna pomoc prawna

Zwłaszcza w sprawach, które ze względu na przedmiot sporu mogą mieć znaczenie dla ogółu podatników, jesteśmy gotowi udzielić bezpłatnej pomocy prawnej – osobom, których nie stać na profesjonalną obsługę prawną lub prawnikom, którzy nie specjalizują się w prawie podatkowym i w związku z tym potrzebują konsultacji w zakresie międzynarodowego lub europejskiego prawa podatkowego.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami!

Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

Celem Stowarzyszenia jest pomoc młodzieży i dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na środowisko oraz ich rodzinom.
Stowarzyszenie działa na Śląsku, gdzie jego pracownicy i wolontariusze prowadzą m.in.:

  • ognisko wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym – ognisko stałą opieką obejmuje ok. 15 dzieci w wieku 2-5 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, a wychowawcy stale współpracują z ich rodzinami,
  • świetlice terapeutyczne – obejmujące stałą opieką ok. 50 dzieci w wieku 6-14 lat, które sprawiają znaczne kłopoty wychowawcze,
  • socjoterapeutyczny klub młodzieżowy dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem – w klubie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, w tym doskonalić umiejętności obsługi komputera i internetu, nadrobić zaległości szkolne, nabyć wiedzę zwiększającą umiejętności niezbędne na rynku pracy i nauczyć się spędzania wolnego czasu; klub oferuje również wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów psychologicznych, rodzinnych i socjalnych,
    poradnię rodzinną – świadczącą pomoc socjalną, psychologiczną i z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji socjalnej, mających niskie kwalifikacje zawodowe, będących w sytuacjach kryzysowych; udzielając pomocy, ludzie Stowarzyszenia koncentrują się na poprawie funkcjonowania całej rodziny, utrzymując regularnie i stałe kontakty ze wszystkimi jej członkami,
  • pracę uliczną na boiskach, placach zabaw i w innych miejscach, w których naturalnie spędzają wolny czas dzieci i młodzież – pracownicy i wolontariusze prowadzą zajęcia i zabawy oraz projekty pedagogiki ulicy, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni.


Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Więcej o działalności Stowarzyszenia:

www.anioly24.pl
https://www.facebook.com/DomAniolowStrozow

Wspieramy młodych ludzi wkraczających na drogę zawodową

Enodo jest partnerem "Ogólnopolskiego konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej", organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagrodą w konkursie jest płatny staż u nas.

Więcej o konkursie:

http://www.sknpp.umk.pl/?page_id=152