Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Ceny transferowe

Ceny transferowe wymieniane są przez osoby decyzyjne w grupach kapitałowych jako jeden z najistotniejszych elementów ryzyka w obszarze podatków.

W Enodo Advisors rozumiemy, że zagadnienie cen transferowych powinno być niewątpliwie rozważane z perspektywy zarządzania ryzykiem, dlatego oferujemy przygotowanie obligatoryjnych dokumentacji cen transferowych zgodnych z wymogami art. 11k i 11q Ustawy CIT oraz art. 23w i 23zc Ustawy PIT.

Najważniejsze obszary działania i doświadczenia

Polityka cen transferowych Projektowanie i implementacja bezpiecznej podatkowo polityki cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych Przygotowywanie lokalnych dokumentacji cen transferowych zgodnych z wymogami art. 11k i 11q Ustawy CIT oraz art. 23w i 23zc Ustawy PIT, przygotowanie dokumentacji grupowych w oparciu o art. 11p Ustawy CIT i art. 23zb Ustawy PIT, jak również dostosowanie dokumentacji posiadanych przez klientów do potrzeb i wymagań polskich przepisów podatkowych
Analizy rynkowego poziomu rozliczeń Analizy, których celem jest ustalenie, wycena lub weryfikacja charakteru rynkowego obciążeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Analizy usług wewnątrzgrupowych/ CUW Analizy obejmują m.in. usługi wewnątrz grupy kapitałowej oraz działalność Centrów Usług Wspólnych, w tym struktury alokacji kosztów. Ponadto wspieramy w opracowaniu dokumentacji na potrzeby traktowania usług wewnątrzgrupowych jako kosztów dla celów podatkowych
Ocena działań restrukturyzacyjnych Ocena dokonywana jest z m.in. z perspektywy potencjalnego opodatkowania lub obciążeń z tytułu przeniesienia wartości niematerialnych, tzw. potencjału zysku lub innych elementów posiadających wartość
Transakcje dotyczące dóbr materialnych i niematerialnych Wspieramy w planowaniu, wyborze metod i wycenie rynkowego poziomu obciążeń w odniesieniu do tych transakcji
Permanent Establishment Zajmujemy się tematyką przypisywania zysków do tzw. zakładów (z ang. Permanent Establishment)
Porozumienia cenowe Wspieramy w razie wniosku o zawarcie tzw. porozumienia cenowego 
Doradztwo podczas sporów Doradzamy podczas sporów z administracją podatkową – wspieramy w trakcie kontroli i postępowań podatkowych

Zagadnienie cen transferowych ma charakter międzynarodowy. Dlatego w trakcie naszej pracy uwzględniamy Wytyczne OECD w Zakresie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych i Administracji Podatkowych oraz Wytyczne OECD dla Transakcji Finansowych. Jednocześnie bierzemy pod uwagę podejście do zagadnień cen transferowych prezentowane przez administrację podatkową w Polsce i w innych krajach, w których siedzibę mają strony transakcji w ramach grupy.