Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Andrzej
Wapowski

Radca prawny

Andrzej jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe

Andrzej posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobyte w Deloitte. Andrzej świadczył usługi doradcze na rzecz krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym opodatkowaniem międzynarodowym oraz problematyką fuzji i przejęć.

Andrzej dołączył do zespołu Enodo Advisors w 2016 roku, obejmując stanowisko Associate.

Andrzej posiada doświadczenie w zakresie:

  • prowadzenia postępowań podatkowych i sądowych,
  • sporządzania opinii podatkowych oraz wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
  • prowadzenia przeglądów podatkowych,
  • bieżącej obsługi krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego,
  • opracowywania oraz implementacji struktur związanych z planowaniem podatkowym, opodatkowaniem międzynarodowym oraz problematyką fuzji i przejęć.

Specjalizacja branżowa

Andrzej uczestniczył w projektach realizowanych dla podmiotów z sektora energetycznego, przemysłu farmaceutycznego, FMCG, nieruchomości oraz podmiotów świadczących usługi finansowe (w szczególności zagranicznych funduszy inwestycyjnych).