Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Andrzej
Wapowski

Manager

Andrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo (dyplom z wyróżnieniem)  oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Jest radcą prawnym, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe

Andrzej rozpoczął swoją karierę zawodową w 2012 r. w Deloitte. Świadczył usługi na rzecz krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym opodatkowaniem międzynarodowym oraz problematyką postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Dołączył do zespołu Enodo Advisors w 2016 r. W działalności zawodowej specjalizuje się w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz postępowaniach karnych-skarbowych.

Andrzej posiada obszerne doświadczenie w:

  • reprezentowaniu klientów w ramach postępowań przed organami podatkowymi oraz zastępstwie procesowym w ramach postępowań sądowych (w tym jako obrońca w sprawach karnych skarbowych);
  • zabezpieczaniu pozycji podatkowej podatników poprzez wsparcie przy strukturyzacji transakcji gospodarczych oraz poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego;
  • bieżącym doradztwie podatkowym;
  • prowadzeniu przeglądów podatkowych (w tym analiz typu Due-diligence).

Specjalizacja branżowa

Andrzej świadczył usługi dla podmiotów z sektora energetycznego, branży budowlanej, nieruchomości, przemysłu farmaceutycznego oraz FMCG. Klientami byli zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i zagraniczne (międzynarodowe) podmioty gospodarcze.