Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Artur jest ekonomistą i jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie cen transferowych w Polsce. Specjalizuje się też w dziedzinie efektywnego i bezpiecznego podatkowo zarzadzania łańcuchem dostaw (m.in. w aspekcie międzynarodowych ekspansji oraz restrukturyzacji działalności), jak również zwiększania efektywności funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych.

Prywatnie pasjonat podróży, w szczególności gór i południowo-wschodniej Azji. Jest również miłośnikiem narciarstwa, snowboardu i kolarstwa górskiego.

Doświadczenie zawodowe

Artur posiada ponad 25-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich grup kapitałowych i międzynarodowych korporacji obejmujące zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty.

W trakcie swojej kariery zawodowej pracował ponad 9 lat w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie specjalizował się w dziedzinie cen transferowych (od 2004 r. na stanowisku Managera). W okresie od listopada 2006 do lipca 2007 roku pracował na stanowisku Managera w biurze Ernst & Young AG w Monachium, gdzie prowadził projekty dla międzynarodowych grup kapitałowych prowadzących działalność na terenie Niemiec (głównie z USA).

W latach 2007 – 2011 kierował praktyką cen transferowych w polskiej spółce wchodzącej w skład sieci Taxand. Był również członkiem tzw. zespołu koordynującego wyodrębnionego w ramach Globalnej Praktyki Cen Transferowych sieci Taxand. W latach 2010 oraz 2011, dwukrotnie z rzędu, Praktyka Cen Transferowych kierowana przez Artura została uznana przez prestiżowe wydawnictwo branżowe – International Tax Review za najlepszą w Polsce firmę doradztwa w zakresie cen transferowych uzyskując tytuł „Poland Transfer Pricing Firm of the Year".

Zakres jego doświadczenia obejmuje m.in.:

  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych;
  • analizy rynkowego poziomu rozliczeń (benchmarking) na potrzeby cen transferowych;
  • projekty dotyczące efektywnego i bezpiecznego podatkowo zarzadzania łańcuchem dostaw; 
  • projektowanie oraz implementacje polityk z zakresu cen transferowych;
  • wycenę i zarządzanie ryzykiem w zakresie cen transferowych,
  • wsparcie w zakresie postepowań i kontroli dotyczących cen transferowych,
  • analizy rozliczeń usług wewnątrzgrupowych, w tym centrów usług wspólnych (CUW),
  • opracowywanie wniosków o porozumienia cenowe.

Zakres jego doświadczenia obejmuje również prowadzenie projektów z zakresu poprawy efektywności funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych (w tym m.in. działania ukierunkowane na ograniczenie kosztów działania obszaru podatkowego, poprawę jakości danych, ograniczenie czaso- i pracochłonności procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi oraz ilością przygotowywanych danych i dokumentów).

Specjalizacja branżowa

Artur posiada głębokie doświadczenie w kilku sektorach branżowych, włączając w to: branżę energetyczną, sektor budowlany, infrastrukturę kolejową i drogową, transport i logistykę, nieruchomości komercyjne i działalność deweloperską, FMCG, branżę alkoholową oraz telekomunikacyjną.

Wykłady i publikacje

Artur prowadził liczne wykłady, szkolenia i warsztaty dotyczące problematyki cen transferowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Artur jest również autorem wypowiedzi i artykułów prasowych na temat zagadnień dotyczących cen transferowych zarówno w prasie krajowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Harvard Business Review) oraz zagranicznej (International Tax Review, Euromoney). Jest również współautorem globalnego przewodnika dotyczącego cen transferowych opracowanego przez sieć Taxand we współpracy z International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz współautorem komentarza sieci Taxand do publicznego zapytania OECD dotyczącego zmian do „Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych".