Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Benedykt
Rubak

Manager

Benedykt jest prawnikiem. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacją obciążeń podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowo optymalnych transformacji oraz sprzedaży przedsiębiorstw.
 

Benedykt od 2013 r. posiada licencję doradcy podatkowego (nr 11997). Ponadto w 2013 r. Benedykt ukończył aplikację radcowską jest radcą prawnym i członkiem Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Benedykt posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 r. w dziale doradztwa podatkowego firmy Deloitte.

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, optymalizacji obciążeń podatkiem dochodowym oraz zagadnieniach prawa korporacyjnego. Jest specjalistą w zakresie podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz prawa handlowego.

Posiada bogate praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wprowadzaniu optymalnych z podatkowego i prawnego punktu widzenia modeli prowadzenia działalności gospodarczej w różnych sektorach rynku, m.in. dla firm produkcyjnych, działających w sektorach FMCG oraz nieruchomości.

Doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego

W zakresie doradztwa transakcyjnego Benedykt brał udział w strukturyzacji transakcji prywatnych, począwszy od współpracy przy opracowaniu koncepcji akwizycyjnych, poprzez opiniowanie szczegółowych aspektów podatkowych, kończąc na pomocy w implementacji rozwiązań optymalizacyjnych oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji prawnej. Brał także udział w realizacji licznych projektów typu due diligence podatkowych zarówno dla funduszy private equity, jak i międzynarodowych koncernów, w tym z branży farmaceutycznej, FMCG i energetycznej.

Uczestniczył także w projektach dotyczących analizy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowywania dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, analizy usług wewnątrzgrupowych.

Projekty restrukturyzacyjne i optymalizacyjne

Benedykt jest współautorem koncepcji licznych projektów restrukturyzacyjnych i jednocześnie osobą odpowiedzialną za ich wdrożenie zarówno dla polskich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych koncernów. Jest to głównie optymalizacja efektywnej stawki podatkowej i optymalizacja transakcji kapitałowych.