Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Hubert
Cichoń

Partner

#Spory podatkowe #Restrukturyzacje 

Hubert jest radcą prawnym. Należy do grona najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie międzynarodowego opodatkowania oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transakcjami obejmującymi nabycie polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podatkowymi aspektami bieżącego funkcjonowania spółek kapitałowych, osobowych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prawem karnym skarbowym.

Hubert ukończył aplikację radcowską w 2005 r. Jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Radców prawnych.

Po pracy Hubert interesuje się historią, ze szczególnym uwzględnieniem historii konfliktów wojennych i rolą w nich lotnictwa. Nieobce są mu zagadnienia związane z antropologią w zakresie nauki o człowieku - jednostce w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, uwzględniającej warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe.

Kiedy nie pracuje i nie czyta, razem z trójką swoich dzieci często podróżuje. W czasie wolnym oddaje się z lubością swojemu hobby – modelarstwu RC.

Doświadczenie zawodowe

Hubert posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym \. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w dziale doradztwa podatkowego firmy Arthur Andersen. W 2000 r. dołączył do zespołu podatkowego firmy Deloitte. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, do roku 2013, współpracował z działem doradztwa podatkowego Deloitte prowadząc indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Jest ekspertem w zakresie podatków dochodowych. Specjalizuje się w:

  • bieżącym doradztwie podatkowym;
  • prowadzeniu przeglądów podatkowych;
  • analiz typu Due-diligence;
  • wsparciem podatkowym dla zbywających i nabywających podmioty gospodarcze oraz nieruchomości;
  • podatkowym rozliczaniu transakcji;
  • projektowaniu i wprowadzaniu procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej-skarbowej;
  • zabezpieczeniu pozycji podatkowej podatników poprzez uzyskanie interpretacji prawa podatkowego;
  • prowadzeniu postępowań podatkowych.

Specjalizacja branżowa

Hubert posiada rozległe doświadczenie w rozwiązywaniu podatkowych problemów typowych dla różnych sektorów rynku, m.in. dla firm farmaceutycznych, produkcyjnych oraz nieruchomości. Jego klientami byli zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i międzynarodowe koncerny działające w skali globalnej.

Wykłady i publikacje

Hubert jest współautorem serii książek „Podatki”, wydawanych co rok przez wydawnictwo Wolters Kluwers Polska SA, poświęconej bieżącym regulacjom podatkowym i praktyce władz skarbowych i sądów administracyjnych.

Jest także autorem licznych publikacji na tematy podatkowe zarówno w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), jak i fachowych periodykach podatkowych (Przegląd Podatkowy) oraz prelegentem na licznych seminariach, organizowanych m.in. przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Wiadomości Handlowe.

Hubert prowadził również szkolenia, wykłady i warsztaty dotyczące podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień charakterystycznych dla sektorów farmaceutycznego i FMCG.