Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Jarosław
Józefowski

Manager

Jarosław jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jarosław posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, zdobyte w Deloitte oraz KPMG.

Jarosław świadczył usługi doradcze na rzecz krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym opodatkowaniem międzynarodowym.

Jarosław posiada doświadczenie w zakresie:

 • postępowań podatkowych i sądowych,
 • sporządzania opinii podatkowych oraz wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • przeglądów podatkowych oraz projektów due diligence,
 • bieżącej obsługi krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego,
 • opracowywania oraz implementacji struktur związanych z planowaniem podatkowym i opodatkowaniem międzynarodowym.

Jarosław uczestniczył w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, branży farmaceutycznej oraz dla podmiotów działających w branży finansowej (banki, polskie oddziały banków zagranicznych, firmy leasingowe, firmy faktoringowe).

Professional experience

Jarosław has several years of professional experience in tax advisory, gained at Deloitte and KPMG.

Jarosław has provided advisory services to domestic and international business entities, with particular emphasis on issues related to corporate income tax, including international taxation.

Jarosław has experience in the field of:

 • tax and court proceedings,
 • preparation of tax opinions and applications for individual interpretations,
  tax reviews and due diligence projects,
 • ongoing services for domestic and foreign business entities in the field of tax consultancy,
 • development and implementation of structures related to tax planning and international taxation.

Industry specialization

Jarosław participated in projects implemented, among others for entities from the energy industry, the pharmaceutical industry, and entities operating in the financial industry (banks, Polish branches of foreign banks, leasing companies, and factoring companies).