Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Jarosław
Józefowski


Associate

Jarosław jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jarosław posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, zdobyte w Deloitte oraz KPMG.

Jarosław świadczył usługi doradcze na rzecz krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym opodatkowaniem międzynarodowym.

Jarosław posiada doświadczenie w zakresie:

-postępowań podatkowych i sądowych,

-sporządzania opinii podatkowych oraz wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,

-przeglądów podatkowych oraz projektów due diligence,

-bieżącej obsługi krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego,

-opracowywania oraz implementacji struktur związanych z planowaniem podatkowym i opodatkowaniem międzynarodowym.

Jarosław uczestniczył w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, branży farmaceutycznej oraz dla podmiotów działających w branży finansowej (banki, polskie oddziały banków zagranicznych, firmy leasingowe, firmy faktoringowe).